Poglavyta strana

Izvor: Wikinfo na Hrvatskom jeziku
Skoči na: orijentacija, traži

Dobre prihajali vu Wikinfo – odprtu Internetnu enciklopediu na 11 jezikof.

Wikinfo in Croatian languageWIKINFO vu HORVÁTSKEM JEZIKU

Pristopna pomoč  -  Jezikovni stil  -  Strane A–Z  -  Broj členkof: 1.141

Poglečte takaj mednarodni portal Wikinfo na 11 jezikof

 • >> Poglečte ovu Poglavýtu stran takajše vu ČAKAVICI ter vu ŠTOKAVICI.
 • Wikinfo f ' horvátskem: poiskaj pojem (upisati f ' okvér)
HrvatGrb.png

Wikinfo il Internet-Encyclopedia je nastala odvajanjem ot Wikipedie 2003, a utemelitel i voditel je Fred Bauder i doseda ima prek 50.000 členkof ze GNU-licencijom. Po značajkami je negdi na prelazu zmed stare Wikipedie i noveg elitneg tipa Citizendium. Simbolična maskota za Wikinfo je logo-znamen sove. Teksti se tekar delom prenose ze Wikipedie i podobnih GNU-izvora, al z' obvezatnom stručnom proverom i doradom. Od novejšeg doba Wikinfo vuzima celi niz tekstof (uz doradu) kteri so zbog raznih formalnih razlogof odhičeni ze Wikipedie i z' otim je takaj dodatno zbrzan njegov rest - kaj je poučan primer za napredek inih nezavisnih wiki-enciklopedij na drukčim temelima zvun Wikipedie. Poglaviti Wikinfo je na angleškem i seda ima oko 50.000 natuknic, a ot 2006. takaj nastaje njemška vehja, pak 2007. horvatska i seda je vu tieku razvoj desetak menših inačic na inim europejskim jezikima. Iako su vulaz i čitanje podobni z' poznatom Wikipediom, tu su poglavyte razlike f ' uredničkem ustroju:

 • Aktivni sodelafci i uredniki se brezuvetno moraju registruvati z' adresom: to je za zaščitu ot zlonamernih vandalof, ter protiv nametanja interesof i idejnih grup.
 • Vu vekšini tekstof (izim za par tipskih negativcef), obvezni pristop je simpatično-pozitiven kak bi naveli čitatele na širše poredbeno spoznavanje prispodobne tematike, a more se zvezom dodati i ini paralelni členek kritički-negativen na istu temu.
 • Vu posebnem odelku "Izvirnih novica" se unose doseda neobjavleni nalazi, strukovna odkritja, auktorizirane neve pesni, književna dela i podobno (kaj ne prihvača Wikipedia).
 • Poluelitizem: Iako si uporabniki moru predložiti dopune, preradbe i nove členke, odluku o punem oblikovanem tekstu donose stručnjaki (ar ne večinsko preglašuvanje wiki-klanof).
 • Kadigod postoje, navode se zadnje neve objavlene spoznaje ze 21. stoleča, a starejše alternative il kritike so na kraju teksta ili pak u dodatnim zvezama.

Wikinfo je višejezikovna wiki-enciklopedia, doseda z' desetak jezikof (po velikosti): angleški, nemški, horvatski, romunski, francezki, talianski, portugeški, ruski ter latinski.

.

Dobre prihajali vu Wikinfo vu Horvatskem jeziku - jenu svobodnu Wiki-enciklopediu ter internetnu pismohranu, ktera je odprta vu listopadu 2007, kakti doseda jedini wiki gdi se more pisati takaj na kajkavici (ter čakavici). Ovo je Poglavýta strana nove horvatske vehje vu mednarodnem Wikinfo. Tu je jeno proslovje na kajkafskemu z' poglavýtim temami ter inim zvezama za uporabo i sodelafce. Wikinfo obuhvača takaj jenu Medmrežnu knižnicu ze pesni, proznih teksti, obrazbenih materialih i stručnih novicah itak. Of Wiki treba biti največ pisan štokafski, al členki moreju biti takaj na kajkavici il čakavici. Členki moraju imeti pervi titul na horvatskemu ter drogi takaj angleški, al vekši teksti morajo imeti takajše pervi del kak English Abstract za tuje čitatele. Naša načela Wikinfo su: svoboda brez cenzure, sovremeni pristop zi nevih podatkih ot 21. stoletja, verna istinitost podatkof, ter odprtost takajše za skrite tabuje kteri su drugdi izostavleni. To ni sam jen popularni wiki, neg ozbilna databaza za medmrežnu naobrazbu, pak su členki na 3 nivoja: 1. Provizorni nevi načrti za vse i anonimce, 2. Zreli pravi členki za registruvane izdavače, 3. Recenzirane strukovne razprave ktere su zaklučane sam za eksperte, ze znakom horvatskeg gerba na verhu (garantirani postdiplomski nivoj).

Uvrščeni strukovni pod-projekti

Nekatere zisebne tematske grupe so bile zanemarene i prešučene vu Wikipediji i vekšini inih enciklopedij zbog neznanja il zbogradi ideoloških tabuja. Zato so seda takove uvrščene vu of wiki kakti paralelni pod-projekti il špecialni tematski leksikoni kteri se buju ovdi podrobno razdelali:

 • l. WikiFlora Jadrana: biogeografski pregled bilinske raznolikosti i špecialnih endemof vu jugozahodnoj Horvatskoj, ter ponajveč na jadranskih otokih,- doseda ima 110 členkof ob tem.
 • 2. Rani antični Horvati: Prapoviest, biogenetika ter prakultura ranih horvatskih predkof do stoleča VII. - doseda prek 60 členkof.
 • 3. Horvatski dialekti: razvoj i osebitosti kajkavice, čakavice i šćakavske ikavice,- doseda ima 90 členkof ob tem.

Zakaj pa Horvatski Wikinfo pokraj horvatske Wikipedie ?

 • 1. Ar so kajkavci jur denes 1/3 il tristjeden % vseh Horvatof !
 • 2. Ar pol Zagrepčancof vu horvatskoj prestolnici pak govoriju kajkafski.
 • 3. Ar je ot šesnajsteg do devetnajsteg stoleča, kajkafski bil javni-službeni jezik f ' Horvatskoj ter je imel bogatu kniževnost, ktera je seda zahitjena.
 • 4. Ar vu dosedajnoj Wikipediji nema skorom nikaj o kajkafcih ter nijeden vekši kajkafski tekst.
 • 5. Ar temelna ljudska pravica je izvirna kultura ter informacia f ' mamekovoj šprehi, kaj za 1/3 kajkafskih Horvatof ne balkanezerski jezik (jugoslovanski ' Vukopis').

Dobre prihajali vu Wikinfo f ' Horvatskem jeziku: jenu svobodnu i odprtu wiki-enciklopediu ter medmrežnu knižnicu

Pozdravleni čitateli: Wikinfo je mednarodni projekt za zdelati ozbiljne wiki-enciklopedie f' različnih jezikih vu svobodnom bezplatnem pristopu ter brez idejne cenzure. Takaj denes kajkafski privatno govoriju blizo 1/3 vseh Horvatof ter polak Zagrebčancof, al vu dvajsetem stoletju f ' Jugoslaviji je pa kajkavica bila potisnuta i zbantuvana, ter samor kak jeno provincialno narečje za folklor i pesni dopuščena: Sedaj je vu ovem Horvatskem Wikinfo prvič zneva zdignuta kak jen javni jezik na mednarodni internet. Vu pravlenju ove horvatske wiki-enciklopedie moreju sodelovati vsi kteri znaju pisati horvatski i kajkafski il čakafski. - Poglečte takaj: Začetni naputki.

Wikinfo takaj prima i objavluje neve raziskave, izvirne tekste, slovare, citate ter ine soderžaje ktere ne prima Wikipedia. Takajše Vi bute pozvani za napraviti of Wikinfo vu Horvatskem jeziku !

Vu ovem času imamo 1.141 členek.
Soderžaj: Tematska područja
Naravoslovje (naturalne znanosti)

Biologia: živali, biline, bakcili - Ekologia, rezervati, endemi - Fizika, podnebje, meterologia - Geologia ter okamine - Hidrologia, morja ter oceani - Kemija - Matematika ter geometria - Vraštvo ter antropologia - Zemlepis, orsagi, kartografia - Zvezdoslovje ter astrofizika -

Naprave i tehnologia

Dizajn - Elektrotehnika ter elektronika - Gospodarstvo i tergovina - Hižništvo ter gaštronomia - Industria ter obrti - Internet i telekomunikacie - Ladjarstvo ter ribičíja - Novine, krugoval i dalekovidnica - Poljodelstvo ter prehrana - Promet i vozila - Strojarstvo i tehnika - Šumarstvo ter vrtlarija - Turizem ter ugostitelstvo - Vojska ter rati - Zidarstvo i urbanizem -

Humanistične ter družtvene znanosti

Demografia ter naši iseleniki - Etnologia, folklor, mitologia - Filmi ter stripi - Glasba (muzikologia) - Kazališče i estrada - Kniževnost i pesništvo, knižnice - Mudroslovje ter logika - Pedagogia ter naobrazba - Poviest (hištoriografia)- Pravica ter adminištracia - Psihologia ter duhovnost - Politika i stranke - Rekreacia, zabava, igre - Sociologia - Starinarstvo ter prapoviest - Šport i hobi - Umetnost, slikarstvo i kiparstvo -

Jezikoslovje (lingvistika)

Horvatski: kajkafska i čakafska gramatika, jezikoslovje, slovari - Domače menše jeziki: albanski, čiribirski, židofski, cigajnski - Sosedni jeziki: talianski, krajnski, nemški, magjarski, serbski, bosanski, črnogorski - Svetski jeziki: angleški, španjolski, francezki, ruski, arabski, kitajski - Mertvi jeziki: latinski, samskrit, babilonski, stari slovanski - Zmišleni jeziki: esperanto, volapuek, interlingua - Kolonialni hibridni jeziki i lingua franca: srbo-horvatski, anglo-kajkafski, franglais - Stara horvatska pisma: glagolica i bosančica

Veruvanje i tradicija

Islam (muhamedanstvo) - Judaizem - Katoličanstvo - Mitologia i legende - Nevi svetonazori - Pravoslavje (ortodoksi) - Protestanti - Ine stare vere -

Ine teme etc.

Futurologia i proročanstva - Himne, gerbi, horugve - Kolendariuš i horoškop - Kritike ter alternativa - Popis horvatskih gradof - Poviest horvatske znanosti - Problemi i neve ideje - Popis orsagof - Tematska područja - Kralji, predsedniki, ini poglavari - Životopisi pokojnikof i sodobnikih -

O poglavýtem ter horvátskem Wikinfo

Poglavyti velki Wikinfo je počal ot mladega leta 2007, ter seda ima prek 50.000 členkof f ' desetak jezikof. Of naš Horvátski Wikinfo je počal vu listopadu 2008, ter seda ima tekar 1.141 členek, kaj je premalo pak zato iskamo vaše sodelovanje - poglečte: Začetni naputki ter ine dolnje zveze.

Dopunske začetne zveze

Pokraj ove Poglavýte strane, f ' izbirniku imamo takaj iduće dopunske členke za pomoč:

Dobavljeno iz "http://wwtrade.org/Hrvatski/index.php?title=Poglavyta_strana&oldid=3400"