Posuđenice u hrvatskom-1

Izvor: Wikinfo na Hrvatskom jeziku
Skoči na: orijentacija, traži
  
Ovo je tek osnovica ili začetak budućeg članka.
Pomognite Wikinfo i dopunite ga.
HrvatGrb.png

Posudjenice u hrvatskom jeziku + Hrvatsko/NEhrvatski dokumentarni rječnik jezičnih jugotumora (nehrvatske tudjice - 1. europeizmi). - Ovaj popis tudjica u hrvatskom jeziku se sastoji od službenih prijevoda, hrvatskih novotvorbi i starih* hrvatskih riječi (npr. ranohrvatska predaja i dialektna književnost od 11. stoljeća). Kao nehrvatske tudjice su načelno izostale zajedničke ranoslavenske riječi iz srednjeg vijeka koje su višeput zapisane u izvorno-hrvatskim tekstovima do 19. stoljeća. Uz Ž. Šikića 2010., ovo je drugi veći hrvatski popis na medjumrežju s balkanizmima iskazanim kao tudjice i indo-iranizmima kao arhaizmi najviše po M. Krmpotiću 2001, ter M.H. Milekoviću i sur. 1999.

Takodjer unatoč ranijih arheonalaza i inih pokazatelja, po dogmatskim jugoslavistima etnički Hrvati i njihov jezik nisu mogli (ni smjeli) postojati prije 9.stoljeća po Kr., pa su po njima sve starije* posudjenice nazočne u hrvatskom bar od srednjeg vijeka, u dosadašnjim popisima tudjica odbačene i idejno pripisane posrednom kasnijem prijenosu tek kroz turski, talianski i njemački: Zato je ovo na medjumrežju prvi i jedini popis hrvatskih tudjica gdje su izravno bez zamagljivanja jasno navedeni stariji* i nepodobni indo-iranski, mongolski, arabski, gotski, keltski i slični raniji unosi u starohrvatskom jeziku. Već iz idućega nepodpunog popisa tudjica (i niže nabrojenih izvora) je očevidno, kako su rječničke razlike hrvatski/srbski po leksiku slične kao izmedju inih medjurazumljivih jezika u Europi npr. švedski/norveški, španjolski/katalonski, njemački/nizozemski, češki/slovački, ruski/bjeloruski, itd. Zato su srbo-hrvatske razlike rječnika već u štokavskom velike do 14.000 drukčijih riječi Ž. Šikić 2010., a čakavci/Srbi još duple do 27.000 tj. 90% inih riječi (vidi npr. Sjevernočakavski ekavci#Nepalatalni ekavski Cres) - tj. kao njemački / islandski, portugalski / rumunjski, poljski / makedonski i sl.

Uporabne kratice češće u idućem popisu: * = prije Vuka Karadžića, hrv.= hrvatski (u Hrvatskoj), kaj.= većinom kajkavski, čak.= većinom čakavski, ča-kaj.= svi hrv. dialekti (osim Vukopisa), eng.= engleski, lat.= latinski, grč.= grčki, tur.= turski, srb.= srbski. Ovaj popis je zbog tehnički ograničene veličine (preko 260 Kb se ruši) podijeljen na iduća 3 dijela:

Posuđenice u hrvatskom-1 (europeizmi): Ovaj početni dijel sadrži uglavnom germanizme, romanizme i slične zapadne europeizme većinom iz grupe Centum. (Molimo ne ubacujte slavenske i azijske tuđice u taj zapadnoevropski Popis-1 niti obratno.)

Posuđenice u hrvatskom-2 (orientalizmi A - O): Taj srednji dijel obuhvaća istočne slavizme i azijske orientalizme od slova A - O.

Posuđenice u hrvatskom-3 (orientalizmi P - Ž): Taj treći tj. završni dijel popisa sadrži ine slavizme i azijske orientalizme od slova P - Ž.

 • Motto: Kreten kreće - Hrvat polazi i počinje! (prof. Mitjel Yošamýa 1971).

ABSTRACT

Loanwords in Croatian-1 (europeisms): An annotated List of the foreign loanwords appearing in Croatian language, including 3 parts: This actual starting Part 1 - europeisms includes chiefly romanisms, germanisms, and similar western europeisms; then middle Part 2 (Posuđenice u hrvatskom-2) covering the eastern slavicisms and Afro-Asian orientalisms from A - O; and also the final Part 3 (Posuđenice u hrvatskom-3), including slavicisms & orientalisms from P - Ž.

Pozor za grčki !

U većini Wikipedia (izim pedantne Njemačke Wiki) zbog popularnog neznanja grčkog, površni wikipedisti krivo prepisuju sve grčke posudjenice iz drugačijega novogrčkog (Dhimotiki) umjesto antičkoga helenističkog (starogrčkog): To je dopustivo samo za pravoslavne narode gdje su grecizmi doista novogrčki, ali NE za hrvatski niti ine zapadne jezike čiji su medjunarodni helenizmi uglavnom starogrčki preko latinskoga. Zato: za grčke posudjenice NE prenositi ovamo te besmislene pogrješke iz nestručnih Wikipedia (izim samo njemačke Wiki).

Izvori (Sources)

 • Jozo Dujmušić, 1933-1935: Antibarbarus hrvatskoga jezika. Hrvatska straža V.- VII.
 • P. Guberina i K. Krstić: Razlike izmedju hrvatskoga i srpskog književnog jezika. Matica Hrvatska, 218. str., Zagreb 1940.
 • J. Ćirilov: Srpsko-hrvatski rečnik varijanti / Hrvatsko-srpski rječnik inačica. Beograd 1990.
 • V. Brodnjak: Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. Školske novine, 639 str. Zagreb 1991. (ili kasnija skraćena izdanja)
 • M.H. Mileković i sur.: Ranohrvatska etimologija i poredba hrvatsko-jugoslavenskih razlučnica. Ognjište 9, Karlovac 1999.
 • M. Krmpotić: Hrvatski jezični priručnik. Kloštar-Ivanić, Agapa 2001.
 • B. Klaić: Rječnik stranih riječi. Školska knjiga, Zagreb 2007, ISBN: 978-953-0-40935-4 (većinom europske s malo turcizama)
 • T. Sabljak: Rječnik hrvatskoga žargona. VBZ. 376 str., Zagreb-Ljubljana 2001. (novosadsko-srbohrvatski)
 • Ž. Šikić: Hrvatsko-jugosfersko-srbski razlikovni slovar - (izvorno-hrvatski)
 • Hrvatska Wikipedija - (poluhrvatski: 1/4 srpski)
 • Hrvatski jezični portal - (novosadsko-srbohrvatski po Liberovom pravopisu)

Gramatičke tudjice

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Englezko
" ; "
(semicolon)
, (zarez) ili
: (dvotočka)
Semicolon ili "točka-zarez" je noviji pomodni amerikanizam, do sredine 20. stoljeća nepoznat u većini europskih jezika niti u izvornohrvatskom (sada masovno nametnut kroz globalističku Wikipediu): umjesto toga izvan engleskog treba biti običan zarez ili dvotočka.
Rusko
-- ... --
(duže dvocrte)
, ... ,
(2 zareza)
Ranije pravoslavni i novije komunistički stil ruskog pisanja: umjesto zareza ovisne rečenice su često odvojene produženom dvocrtom (" -- "), a isto pri nabrajanju umjesto dvotočke slijedi duža dvocrta: --.
Srbsko
... -AD ... -ići, ...-čići Srbski nastavci zbirnih deminutiva za živa bića nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca): npr. krmad, jarad, pašćad i sl..
Srbsko
... -ADIJA ... -stvo Srbski nastavci zbirnih imenica nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca): npr. pješadija, srbadija i slično.
Srbsko
... -aEst ... -aist Srbsko-ekavski brojevi izmedju 11-19 uglavnom završavaju na -aest, ali u većini svih hrvatskih dialekata je taj nastavak stvarno -aist, dok srboidno "-aest" u Hrvatskoj rabe uglavnom samo noviji vukovizirani gradjani i izvanhrvatski doseljenici s Balkana.
Srbsko
-atA,
-aTIJa
-at
-acia
Abstraktni nazivi u hrv. nikad ne završavaju srbskim -ata ili -aTija, nego kratko -at i -acia: npr. srb. birokrata, demokrata, birokratija, demokratija = hrv. birokrat, demokrat, birokracia, demokracia, itd.
Indovedsko
...-ati,-avati
(...-ati,-avat)
... -ati,
... -avati
Indovedski završetak glagolskih infinitiva, kod nas najstariji oblici infinitiva od srednjeg vijeka (dijelom kajk. i čakav. ... -at, ...-avat).
Srbsko
... -ČE
... -ČAD
...-ac,-čić,
... -čica
Srbski nastavci deminutiva za živa bića nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Srbsko
da, ...da, ...da
(dadakanje)
kako, pa, jel
za + infinitiv
Srbo-balkansko dadakanje u zavisnim rečenicama: većinom prošireno od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rijetko (osim kod pravoslavnih jekavaca) Vidi pobliže: Balkanski Sprachbund.
Srbsko
da + prezent infinitiv Srbo-balkansko dadakanje: namjerni izraz proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca) Vidi pobliže: Balkanski Sprachbund.
Srbsko
...-dA (nada,
poda, preda)
... -d(nad,
pod, pred)
Produženi oblici srbo-balkanskih priedloga koji završavaju na -d(a): nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); stariji kajkavsko-čakavski glase: *zgor, *spod, spret/sprid(i).
Tursko
... -džija
(... -ciya)
... -ar,
... -ač
Nastavci turskog iskona za obrtna zanimanja nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati izim graničnih sela uz Bosnu. Inače u hrv. je "džija !" češće stočni povik za tjeranje konja ili volovske zaprege, pa u hrv. surječju ovi turcizmi zvuče smiješno i nejasno.
Srbsko
... -e(r) ... -er Balkansko pravoslavno "gutanje" završnog suglasnika u skraćenim novijim riečima, nametnuto tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca): npr. te(r) juče(r), veče(r), takodje(r). Slično i u novogrčkom izostaje završno -i(s), -o(s), -o(n) itd.
Perzijsko
... -ek
(... -ek)
...-ić, -čić,
srb. ...-če
Starohrvatski nastavak perzijskog izkona za umanjene imenice kod nas očuvan najviše u kajkavici, npr. perzijski deminutivi: bebek, mamek, šamlek, jarek, mišek, tovarek i sl.
Srbsko
-ekAS,
-enAT
-eks
-ent
Stručni nazivi zanimanja ili dokumenata u hrv. nikad ne završavaju srbskim -kas ili -nat, nego kratko -ks i -nt (bez nepostojanog 'a'): npr. srb. akcenAt, indekAs i studenAt = hrv. akcent, indeks i student.
Srbsko
-Em (srb.
instrumental)
-om (hrv.
instrumental
Muški instrumental izvorno u hrv. završava pravilno na -om (carom, mužom, putom, učiteljom i sl.), a u srb. često na -em (carem, mužem, putem, učiteljem itd.): ovo je kod nas nametnuto pod Jugoslavijom, a ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Srbsko
... -enje
... -NJENJE
... -tba,-tva,
... -anje,-ovi
Srboslavenski nastavci glagolskih radnih imenica preko pravoslavlja, većinom nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj dijelom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Srbsko
-Eri, -Ero
-Erica
-ori, -oro
-orica
Za sve brojevne imenice su takvi nastavci na -e... umjesto hrv. na -o... istočni srbizmi, većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Srbsko
-Ev, -Eva
-Evo
-ov, -ova
-ovo
U hrvatskomu posvojni nastavak -ev može biti jedino kod imenica na -ac s nepostojanim (a): npr. kupac > kupčev i sl. Za sve ine imenice su takvi posvojni pridjevi na -ev istočni srbizmi, nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Srbsko
-Evi,
-Evima
-ovi,
-ovima
U izvornom hrvatskomu nastavak muškog plurala većinom ne završava kao srbski na -evi (dativ: -evima), nego je uglavnom naš izvorni nastavak -ovi (-ovima). Ovakvo -evi, -evima nam je većinom nametnuto balkanizaciom od 20.st. pod Jugoslaviom.
Srbsko
-ijUM
-ijUMski
-ij, -ijski
latin. -ium
Latinske strukovne nazive Srbi po Vuku ciele izkrivljuju fonetski, a u hrv. se odbacuje nastavak -UM i dodaje -ij: to su istočni srbizmi, većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Srbsko
-INJa
-KINJa
-ica
-anka
Ženski nazivi stanovnica nekog mjesta srbski obično završavaju na -inja ili -kinja, a u hrv. naprotiv na -ica ili -anka: takvi su istočni srbizmi u Hrvatskoj većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Srbsko
-aOC,-eOC
-iOC
-ilac
-itelj,-elac
Muški nazivi zanimanja ili vršitelja radnje u hrv. nikad ne završavaju srbskim -oc ili -ioc, nego hrv. -telj, -itelj ili -lac, -ilac: takvi su istočni srbizmi na -oc u Hrvatskoj uglavnom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća: npr.sr. vidioc, primaoc, podnosioc > hr. vidjelac, primatelj, podnositelj (-ilac).
Srbsko
-iONi
-iONEr
-ijski
-ionar
Latinske strukovne nazive s nastavkom -io,-ionis Srbi oblikuju iz osnove genitiva, a Hrvati po nominativu. Slično je i s latin. zanimanjima na -onarius koja srb. završavaju s -er, a hrv. s -ar: ovi su istočni srbizmi većinom nametnuti pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Njemačko
... -irati
(...-ieren)
... -ati,
... -irati
Novovjeki infinitivni nastavak njemačkog iskona za radne glagole proširen u hrv. uglavnom pod Austrougarskom, a izostaje u našim srednjovjekim tekstovima (srb. = ... -isati).
Srbsko
... -ISati
... -isanje
...-ati,-irati,
...-tba,-iranje
Srbski nastavci glagola i radnih imenica nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Srbsko
...(onaj), koji...
...(ona), koja...
...(ono), koje...
particip sadanji,
prilog prezenta
Vukovo balkansko "kojakanje" tj. izostanak prezentskog participa i opisna zamjena zavisnim rečenicama s veznikom (onaj), koji..., (ona), koja..., (ono), koje...: Većinom je prošireno od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rijetko (osim kod pravoslavnih jekavaca). Vidi pobliže: Balkanski Sprachbund.
Srbsko
... -KRET ...-mak,-vrat,
... -obrat
Srbski mnogoznačni nastavak brojnih imenica nametnut od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat koji je potisnuo i zamijenio niz inih hrv. nastavaka: srb. pokret, zaokret, preokret ...= hrv. pomak, obrat, prevrat, itd.
Srbsko
-ljev,-ljeva
-ljevo
-ov, -ova
-ovo
U hrvatskomu pridjevski nastavak na -ljev uglavnom ne postoji i to je noviji pravoslavni rusizam nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća: npr. "Tomislavljev" je u hrv. normalno Tomislavov.
Tursko
... -luk
(... -luk)
... -stvo,
... -ina
Noviji nastavak radnih imenica turskog izkona nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj nepoznat izim graničnih sela uz Bosnu. Izvorno u hrv. na ...-luk završava jedino povrće (npr. poriluk), pa u hrv. surječju ovi turcizmi na -luk zvuče smiešno i dvoznačno.
Srbsko
... -nica ... -na Srbski nastavci za obrtno-radne prostore većinom na -nica nametnuti su nam tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ali izvorno u Hrvatskoj su to samo njihovi deminutivi: npr. učionica = mala učiona (razredić), prodavnica = mala prodavaona (dućančić), radionica = mala radiona (kiosk), praonica = mala praona (veš-kuhinja), slastičarnica = mala slastičarna (kiosk), cvjećarnica = mala cvjetarna (kiosk), ...itd.
Srbsko
... -o(l)
... -oni
... -oL,
... -oLni
Srbski skraćeni nastavci imenica i njihovih pridjeva "gutanjem" glasa L: nametnuto od 20. stoljeća pod Jugoslavijom i ranije u Hrvatskoj većinom nepoznato (osim kod pravoslavnih jekavaca), npr. sto(l), so(l), vo(l), soko(l), itd.
Srbsko
... -omE ... -omu Srbo-štokavski (tzv. vlaški) nastavak muškog dativa i lokativa, u novije doba nametnut kao podoban lažnohrvatski oblik, ali pravi izvorno-hrvatski nastavak prije vukopisa do 19. stoljeća (i u NDH) je bio -omu: npr. tomu / "tome", malomu / "malome", istomu / "istome" i slično.
Srbsko
... -ovati
... -ovanje
...-ati,-irati,
...-tba,-iranje
Srbski nastavci glagola i radnih imenica prošireni od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Srbsko
... -rKa ...-rica Srbski nastavci za obrtnice i ina ženska zanimanja većinom na -rka nametnuti su nam tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ali izvorno u Hrvatskoj su njihovi nastavci na -rica: npr. profesorKa/-rica, doktorKa/-rica, zubarKa/-rica, kuharKa/-rica, pekarKa/-rica, ...itd.
Indovedsko
... -tva
(... -tva)
... -dba,
... -tva
Indovedski završetak glagolskih radnih imenica, u hrvatskom najstariji oblici bar od srednjeg vijeka (srb.= ... -enje, -njenje).
Srbsko
-USi,-USa,-USima
lat. -i,-rum,-bus
... -i,
-
a,-ima
Srbo-balkanski nastavci iskrivljene množine za lažne latinske imenice, nametnuti od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati: npr. kaktusi (hrv. kakteje ili nopali), dinosaurusi (dinosauri ili velegmazi), itd. Jedina (prividna) iznimka u hrv. su engleske složenice od -bus s takvim pluralom: autobusi, trolejbusi i sl.
Srbsko
...-zA (uzA,nizA,
bezA, krozA)
...-z(uz,niz,
bez, kroz)
Produženi oblici srbo-balkanskih priedloga koji završavaju na -z(a): nametnuti tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati (osim kod pravoslavnih jekavaca); stariji kajkavsko-čakavski glase: *pri, *zdol, *brez, skroz(i).

A

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
admiral
(admiratus)
flotni čelnik,
čak. marjakýr
Vjerojatno iz srednjovjekog latinskog (ili arabski amir al-bahr): vrhovni zapovjednik ratne mornarice, starohrvatsko-čakav. marjakýr (iz Aveste mariaka), ali u jugo-vukopisu odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi.
Grčko
agava
(Ἀγαύη)
*loparina Američka biljka iz pustinja s mesnatim bodljastim listovima, sadjena i po Sredozemlju, cvate jednom nakon više desetljeća. Domaći čakavski naziv 'loparina' je prije rabljen i u vrtnoj literaturi, ali je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju Srbi gdje ne rastu agave).
Grčko
akacija
(ἀκακια)
bagrem Bodljasto stablo medonosnih cvjetova obilno podivljalo iz Amerike i botanički se izpravno zove Robinia; kod nas ga laici često pobrkaju i zamjenjuju s pravim tropskim akacijama koje tu rastu jedino uz južni Jadran (vidi niže tzv.'mimoza').
Latinsko
srb.ákcenat
(accentum)
akcènt,
naglasak
Latinski iskon (accentum): hrv. je aknt ili slavizirano naglasak, a srbo-balkanski ákcenat što nam je nametnuto u 20. st. pod Jugoslavijom.
Španjolsko
amerikanski
(americano)
američki,
čak.*semerni
Što pripada Novom Svijetu ili zapadnoj polutki, po moreplovcu Amerigo Vespucci (ili prije po maurskom admiralu Al-Ameri koji je organizirao srednjovjeke plovidbe Španjolska-Amerika u 10./11. st.). Kod nas je starije pomorsko-čakavski: *semèrni od *Semerâj = Amerika i *Semerâne = Indianci (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Grčko
anđeo, anđeoski
(angelos, -likos)
andjel,
andjelski
Dobri duhovi s krilima, većinom u kršćanstvu i hinduizmu (vedski: angyras).
Grčko
anemija, anemičan
(aneimia, anemikos)
slabokrvnost
slabokrvan
Bolestna osoba ili životinja s razvodnjenom krvi zbog premalo eritrocita.
Grčko
antartički
(anti-arktikós)
najjužniji,
čak.sorînski
Medjunarodni izraz grčkog iskona; kod nas je starije pomorsko-čakavski: sorînski od Sorînje = Patagonija i Malasorîn = Ognjena Zemlja (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Grčko
antilopa
(antholops)
čakav. *kuzàla,
kajk. kozéla
Preživači-dvopapkari iz grupe Antelopinae u Africi i Aziji: nema domaćeg štokavskog imena, kajk. kozéla i staročakavski *kuzàla.
Grčko
antipatičan
(antipathikos)
odbojan,
neprivlačan
Pojava, osoba ili predmet koji izaziva negativne emocije.
Grčko
apostol
(apostolos)
vjerovjesnik Isusovi pomoćnici, prvi članovi kršćanske crkve koji su prenosili vjeru i pokrštavali ostale.
Latinsko
april (Aprilis) travanj Četvrti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Latinsko
a priori
aprioran
unapried
izprvice, -vičan
Klasični latinski izraz: izprvice i izprvičan su arhaizmi, a unaprijed novija jugo-inačica (bez pridjeva).
Grčko
arhaizam
(archaismos)
prariječ,
zastarica
Medjunarodni jezikoslovni pojam starogrčkog iskona.
Grčko
arhanđeo
(archangelos)
arkandjel,
glavni anđel
Vjerski naziv u kršćanstvu za glavne predvodnike nebeskih andjela: hrv.= arkandjel, srb.= arhanđeo.
Grčko
arheologija
(archaios-logos)
starinarstvo,
pradokumentacia
Egzaktno-humanistička znanost izmedju historiografie, geologie i ekologie: poredbeno proučava stare nadpise, ruševine i kosture od predpoviesti do srednjeg vieka. Bliske rubne struke još su: paleografia (stari zapisi), arheolingvistika (izumrli jezici), arheoekologia (raniji okoliš), arheobotanika (stari nasadi), arheoastronomia (rana imena zviezda), itd.
Grčko
arhiva
(archaion)
pismohrana,
hrv.arkiv
Spremište javnih dokumenata i popisa. Pretežno u Srbiji, oblik proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat.
Indovedsko
arija, arijski
(harya)
zrak, ozračje,
2.lirska pjesma
Izrazi indovedskog iskona: 1. Podneblje: vrijeme i atmofera u čakavici i ikavici; 2. U glazbi: romanska lirska pjesma i način pjevanja.
Grčko
arktički
(arktikós)
najsjeverniji,
polarni
Medjunarodni izraz grčkog izkona; kod nas je starije pomorsko-čakavski: urînski od Urînje = Arktik i Veleurîn = Grenland (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Grčko
aspida
(aspide)
otrovnica,
zla žena
Otrovna zmija iz skupine Viperidae, a preneseno i zlonamjerna opasna žena.
Grčko
astrognozija (astro-gnosis) zvjezdoslovlje
astrokultura
Službeni dio astronomije i navigacije tj. glavni dio klasične astronomije: imenovanje i prepoznavanje pojedinih zviezda i skupnih zvieždja (iz starijeg čakavsko-pomorskog: *zvizdoslôvje. Astrognozija i astrokultura su klasični europski nazivi, dok Amerikanci većinom rabe ini opisni naziv "star culture".
Grčko
astrologija ('Aστρολογία) zvjezdogatanje lažnoznanstvena vještina odredjivanja navodnih zakonitosti po kojima trenutni položaji planeta i zvijezda i njihovo gibanje utječu na zbivanja na Zemlji i na sudbine pojedinaca.
Grčko
astronautika (αστροναυτική)
astronaut (αστροναύτης)
1. zvjezdoplovstvo, svemiroplovstvo
2. zvjezdoplovac, svemiroplovac
1. Ukupnost znanja i struke sastavljanja i upravljanja svemirskom letilicom.
2. Osoba koja kao član posade svemirske letilice leti u svemir.
Grčko
astronom
(αστρονóμoς)
zvjezdoslov
zvjezdoznanac
Čovjek koji proučava svemir i svemirska tijela: zvjezdoznanac je novotvorba iz 20. stoljeća, a raniji su u pomorstvu ikavsko-čakavski *zvizdoslôv, ter kajkav. neboglédec.
Grčko
astronomija (αστρονομία) zvjezdoslovlje
zvjezdoznanstvo
Znanost o pojavama u svemiru i o svemirskim tijelima, promatranje, računanje i tumačenje položaja, gibanja i sastava svemirskih tiela. Zvjezdoznanstvo je novokovanica iz 20. stoljeća, klasično hrv. je zvjezdoslovlje (već rabljeno u pomorstvu), iz staročakav. zvizdoslôvje.
Magjarsko
ašov
(aszov)
lopatica,
štihača
Vrtni pribor za kopanje: naziv magjarskog iskona većinom u srbskomu, u Hrvatskoj proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom.
Latinsko
august (Augustus, sextilis) kolovoz Osmi mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Njemačko
auspuh
(Auspuff)
odušak,
izpuh
Izvodna cijev plinova i dima, većinom na autima.
Latinsko
australski (australis) iz Australije
čak.polnebjânski
Što pripada Australiji (lat. Terra Australis); naš raniji pomorsko-čakavski izraz je polnebjânski od Polnêbje = Australija i Polnebjâni = Aborigini (u Jugoslaviji je sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Grčko
avlija
(aulê)
veža,
predvorje
Naknadna turska izkrivljenica od grčko-latinskog aula: Vanjska glavna ulazna vrata (čakav. portun, kajk. haustor) za pristup u neki prostor. Naziv proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (izim graničnih sela uz Bosnu).
Španjolsko
avogado
(ahuacatl)
Persea americana
čakav. avugâd
Egzotično stablasto voće Persea americana iz Srednje Amerike i Meksika, sadjeno drugdje u subtropima i kod nas oko Dubrovnika i na južnijim otocima: španjolski naziv izkrivljen od indianskoga ahuacatl.

B

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Francuzko
bala, balati
(balle,baller)
1.lopta,loptati,
2.svežanj,zamotak
Slični izrazi u više romanskih jezika vjerojatno keltskog iskona: 1. U čakavici ovo ima šire značenje lopte za igranje; 2. U Vukopisu to uže znači samo svežanj platna ili slame (ino su lopte).
Englezko
balkaniziran,
(balkanized)
pobalkančen Oblikovan na balkanski način, u lošem stilu jugoiztočne Europe.
Englezko
balkanizirati,
balkanizacija
(balkanize,-zing)
balkančiti,
balkančenje
Učiniti sličnim Balkanu (jugoiztoku Europe), većinom podrugljivi pejorativi (donekle sličnih značenja još je: posrbiti, posrbitva).
Grčko
balzam
(balsamon)
pomast,
turs. 'melem'
Balzam je najčešći medjunarodni naziv za ljekovite pomasti, a noviji turcizam tzv.'melem' nam je nametnut tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom (ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat izim graničnih sela uz Bosnu).
Englezko
bambus
(bamboo)
trstovina
veletrska
Divovske odrvenjele trave visine 3m do desetak metara iz latin. roda Bambusa, a rastu većinom u jugoiztočnoj Aziji i presadjeni po subtropima i Sredozemlju: engl. kolonialni naziv 'bamboo' je iskrivljen od izvornoga malajskog mambu.
Gotsko
banda (bandi) strana Bočni dio ili družtvena stranka; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
Grčko
barbar
(barbaros)
divljak,
primitivac
Sirov i nasilan čovjek većinom neobrijan (kod nas na primorju približno slično značenje ima i nadimak "vlaj".
Magjarsko
baršun,
baršunast
pliš,
plišani
Suvišno-pomodni noviji hungarizmi za već postojeće i dobre hrvatske izraze: pliš i plišani.
Englezko
bestseler
(bestseller)
uzpješnica Amero-englezki popularni nadimak za neko traženo, pomodno i glasovito djelo u današnjem tisku ili suvremenoj glasbi.
Magjarsko
beteg (betegh) bolest Kod nas dialektalni naziv bolesti osobito u kajkavici i dijelom čakavici.
Grčko
biocenotika
(bios + koinotes)
biocenologija
sociobiologija
Novija prirodno-društvena znanost što od 20. stoljeća proučava i prognozira medjuodnose i povezanosti raznolikih živih bića tj. životne zajednice bilja + životinja + čovjeka: npr. domorodaca + stoke i nasada (antropocenoze), pa divlje zoocenoze kao životinjska krda, ptičja i riblja jata, rojeve pčela i mrava, mješovite šume (fitocenoze), itd. Približni hrv. prijevod te nove struke bi bio "zajedničarstvo".
Grčko
biografija
(βιογραφία)
životopis Književno djelo koje opisuje život neke osobe, stvarne ili izmišljene.
Baltoprusko
biskup, -kupija (biskups,biskopins) prvosvećenik
crkvena pokrajina
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, izvorno izvedeno od grč. episkopos i episkopia.
Francuzko
biskvit
(biscuit)
dvopek,
*suhar
Medjunarodni naziv francuskog iskona za presušeni trajni kruh.
Magjarsko
bitanga skitnica,
propalica
Suvišni noviji hungarizam za već postojeće i dobre hrvatske nazive: skitnica ili propalica.
Englezko
biti u čudu (za)čuditi se Nepotrebni prievodni anglizam i pomodna afektacia: hrvatski (i slavenski) su puno bolji, jasniji i jednostavniji naši glagoli (za)čuditi se.
Grčko
bizon
(bisón)
*zubar,
čakav. bikodlâk
Preživači-dvopapkari iz grupe divljih goveda, ranije ime *zubar i staročakavski bikodlâk: kod nas izumrli, najbliži divlji u Poljskoj.
Grčko
bizon
(bisón)
*zubar,
čakav. bikodlâk
Preživači-dvopapkari iz grupe divljih goveda (kod nas izumrli), staročakavski *bikodlâk.
Grčko
blasfemija,-ist
(blasphemein)
bogohulstvo,-lnik,
teško psovanje
Bogohulnost i ine teške psovke protiv Boga, svetaca, roditelja i slične: osobito su značajne za Srbe i ine Balkance, kod nas najviše novoštokavci (statistički rijetke ili nepoznate kod kajkavaca, jadranskih otočana, Slovenaca, Austrianaca, Japanaca i Indianaca).
Baltoprusko
*blazina
(lazina)
poplun
tur. jorgan
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, kod nas osobito u dialektima najviše u kajkavici i čakavici.
Englezko
blinker tinjalica
čakav. pištûrka
Signalna lampica ili gumbić nekog aparata koji svjetlucavo titra, starije čakav. *pištûrka.
Francuzko
blond, blondina
(blond,blondine)
svjetlokos,
plavuša
Nazivi francuzkog iskona za svijetlu kosu i svjetlokose ženske, čakav. bjondi, bjondina.
Englezko
brainwash mozgopranje
utuvitba,*utulitva
Nasilno nametanje tudjih (štetnih) shvaćanja i 'ispiranje' nepodobnih vlastitih mišljenja tj. prerada promičbom ili nasiljem svjestnih ljudi u zaglupljene 'zombie': starije čakav. *utulîtva.
Grčko
brak-morski
(bragos)
plićina,
podvodni greben
Uzdignuto i pliće morsko dno na otvorenoj pučini, većinom zaraslo algama i najbolje ribolovište.
Magjarsko
brlog
(barlagh)
jazbina,
sklonište
Priručni zaklon za životinje ili razbojnike. Panonski hungarizam većinom u srbskomu, nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća, prije u Hrvatskoj većinom nepoznat jer izvorno hrv. je jazbina.
Njemačko
bronca
(Bronze)
mjed Mješovita kovina kao legura bakra i kositra.

C

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
centar
(kentron)
središte,
sredina
Medjunarodni pojam grčkog iskona proširen u većini europskih jezika.
Grčko
centaur
(Kentauros)
konjolik,
čak.*jezdakir
Medjunarodni pojam grčkog izkona: mitski polu-konj s ljudskom glavom (slično starije čakavski: jezdakîr); novije podrugljivo: odani auto-vlasnik neodvojiv od svog vozila.
Grčko
cilindar
(kylindron)
valjak,
viši šešir
Zaobljeno geometrijsko tijelo kao kanta. Medjunarodni pojam grčkog iskona proširen u većini europskih jezika.
Magjarsko
cipele(csepel)
cipelar
postole,
postolar
Postole i postolar su slavenske riječi česte u čakavici i kajkavici, ali su u 20.st. pod Jugoslavijom nametnuti srbski hungarizmi "cipele" i "cipelar".
Magjarsko
cipelariti nogirati Ulično nasilje: srušiti nekoga na tlo i žestoko ga izudarati nogama.
Latinsko
civilizacija
civiliziran
uljudba, -dben
prosvjeta,-ćen
Riječi latinskog iskona. Uljudba obuhvaća pismenost i gradjanski život (urbanizacija), a bez toga je ruralna kultura tj. selska polupismenost ili nepismenost.
Grčko
crkva
(kyrika)
svetište
bogomolja
Srednjovjeki bizantski naziv grčkog iskona za kršćanska svetišta.

Č

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Magjarsko
čeljad
(cseled)
stvorenja,
bića
Naziv magjarskog iskona većinom u srbskomu; proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim pravoslavnih jekavaca).
Grčko
čempres
(kyparis)
čempres Ljuskave četinjače bez iglica iz skupine Cupressaceae, većinom kao uzpravna viša stabla.
Magjarsko
četa
(czeto)
*satnija,
vojna desetina
Panonski hungarizam raširen najviše kod štokavaca.
Španjolsko
čili
(chilli)
ljute papričice
feferoni
Naziv španjolskog iskona za sitnu sortu jako ljutih papričica iz južne Amerike nalik feferonima.
Španjolsko
čivava
(chihuahua)
američki sitni
pas,strašilo
Naziv španjolskog iskona za sitnu rasu južnoameričkog psa: izvorno indiansko značenje je "strašilo".
Magjarsko
čižma
(czisma)
*škornja Kasniji panonski hungarizam najviše kod štokavaca. Izvorno hrv. je škornja u čakavici i kajkavici.
Magjarsko
čopor
(csopor)
krdo,
stado
Naziv magjarskog iskona većinom u srbskomu: proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj rijedak.

Ć

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis

D

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
decembar (December) prosinac Dvanaesti (zadnji) mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Latinsko
definitivno
(definitivum)
određeno,
ograničeno
Taj romanski klasicizam naši polupismeni skorojevići često zlorabe u posve izkrivljenom besmislu (da se pričine kao važni-kulturni): jer nemaju pojma o njegovu pravom značenju.
Grčko
dekada
(dekádes)
desetljeće,
decenij
Stariji knjiški naziv u raznim europskim jezicima.
Grčko
delfin
(delphis)
pliskavica,
dupin
Riboliki morski sisavci iz skupine Delphinidae, najinteligentnija morska bića.
Latinsko
deterdžent
(detergens)
perilo,
detergent
Pomodni iskrivljeni anglizam latinskog iskona proširen nakon 20. stoljeća, ranije u našoj farmaciji i kemiji normalno detergent.
Grčko
dialekt, -ktalni
(grč. dialektos)
rus. narječje
srb.dijalekat,-tski
Izrazi starogrčkog podrijetla: hrv. dialekt, dialektni, rus. narječje (naréčie), jugo-srb. dilekat, dijalekatski (ovo je nametnuto tek u 20. stoljeću pod Jugoslavijom).
Grčko
dinosaurusi
(deino-sauroi)
velegmazovi,
hrv.dinosauri
Izumrli divovski gmazovi iz mezozoika: srboidni oblik proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj dinosauri ili velegmazi.
Grčko
disketa
(disketos)
engl. floppy,
čakav. škrilàc
Tehnički naziv starogrčkog podrijetla: znači okruglu pločicu na kojoj je nešto kružno upisano, npr. u računalstvu, čakav. škrilàc.
Englesko
domino-efekt
(domino effect)
lančani učinak,
posljedičnost
Amero-zapadni društveni i trgovački, pomodni naziv za dugoročne posljedice nekoga rizičnog poteza.
Englesko
dramiti
(to dream)
sanjati,
snivati
Stariji hrvatski glagol engleskog iskona, najviše u kajkavici.
Grčko
drmun
(drymon)
šumarak,
gaj
Izdvojena šumica na kamenom krasu većinom ogradjena suhozidom, naziv iz grčkoga kod čakavaca i ikavaca.

Dj (Đ)

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
đavo, đavolji
(diabolos,-likos)
vrag, zloduh,
vražji
Opasni zli duhovi u kršćanstvu i sličnim vjerama. Uporaba naziva pretežno u pravoslavlju, a u hrv. prije rijedak i nametnut pod Jugoslavijom.
Magjarsko
đinđuve
(đinđuhe)
naušnice Naziv većinom u srbskom, proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat.

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Englezko
džimpati, -anje
(jump,jumping)
skakati,
kotrljati se
Noviji anglizam, najčešće u športskom govoru ili pri ponašanju djece.

E

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
ekologia,-loški
(oikos + logos)
znanost okoliša
okolišni, -šno
Stručni medjunarodni izrazi od 19. stoljeća za medjuodnose živih bića i neživog okoliša (klime, tla itd.), pa postoje: fitoekologia, zooekologia i antropekologia. Neobrazovani pomodni skorojevići kod nas odnedavna preneseno zamjenjuju tzv. "ekologiju" i "ekološki" umjesto klasične medjunarodne higiene i u tu lažnu balkansku "ekologiju" još krivo dodaju npr. društveno održanje čistoće i urednosti, pa odlaganje smeća, odpada, izmeta, strvina i sl.
Francuzko
ekran (écran) zaslon Staklena površina prjeko koje se prikazuju slike iz dalekovidnika i računalnog predočnika.
Latinsko
ekvinokcij,-jski
(aequi-noctes)
ravnodnevnica
ravnodnevni
Proljetno i jesensko doba kad su dani i noći podjednako dugi po 12h (srb. ekvinocijum, ekvinociski).
Grčko
elektrana, elektro-centrala
(Σταθμός ηλεκτρισμού)
munjara,
strujana
Postrojenje za proizvodnju strujne energije (još postoji "Gradska munjara"- Ozalj).
Grčko
Eurazija
(Euros + Asia)
srbohrv.Euroazija
jugosrb.Evroazija
Polusrbski kompromisni jugo-naziv "Euroazija" je nehrvatski iz rus. Evroazija, jer u većini inih europskih jezika to medjunarodno glasi: Eurasia.
Latinsko
eventualan,-lno
(eventualis)
moguć,vjerojatan
2.ostvaren
Izrazi latinskog iskona: 1. Izvorno u Europi = uvjetno moguć ili vjerojatan, 2.Novije izkrivljeno u Americi = ostvaren, koji se dogodio.

F

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
fanatik,-tičan
(fanaticus)
zadrt,nepopustiv,
zaslijepljen
Bezrazložna i slijepa ustrajnost na nekoj ideji ili cilju, bez obzira na sve zaprijeke i proturazloge.
Grčko
fantazija
(phantasia)
mašta,
*tlapnja
Nestvarno zamišljanje nepostojećih stvari ili zbivanja.
Grčko
farizej
(phariseos)
licemjer,
dvoličnik
Nemoralna osoba bez vjerodostojnosti koja jedno govori, posve drugo misli i treće radi.
Grčko
fažol (phaseolos) grah
kajk. bažul
Čakavsko-ikavski naziv mahunastog povrća (Phaseolus), u kajkavici je slično: bažul.
Latinsko
fax, telefax
(facsimile)
brzopis,
hitropis
Telefonom prenesen preslik (kopija) teksta na papiru.
Latinsko
februar
(Februarius)
veljača Drugi mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Grčko
feral, feralić
(pharos, pharsos)
mali svjetionik
meteor,krijesnica
1. Manje obalno svjetlo na stupu bez ljudi (veće s posadom: lanterna) 2. Jureći meteorit na noćnom nebu (kajk. kresnica, čakav. feralić).
Grčko
foka
(phoke)
tuljan Morski sisavci iz skupina Phocidae-Pinnipedia; naziv se više rabi u srbskomu.
Englezko
font tip slova
čak.kaj. bukvica
U tiskarstvu i računalstvu to znači tip tj. oblik slova, čakavski i kajkavski: bukvica (ne jugo-štokavski = prigovaranje).
Grčko
franko
(frangos)
slobodno,
dozvoljeno
Jeftinija roba u prodaji bez carine i mjesta za tu slobodnu prodaju (bezcarinske zone).
Gotsko
frizura (frisiaz) češljanje Uredjenje kose, osobito ženske; stariji germanizam gotskog iskona u romanskim i inim europskim jezicima.

G

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
galaksija (γαλαξίας) *pirga
svemirska maglica
Daleke skupine brojnih zvijezda kao svjetlije maglice većinom špiralnog poredka; pirga je prastari kajkavski naziv vidljivih maglica, u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju Srbi ni ini Slaveni), a pomorsko-čakavski = matja.
Baltoprusko
garav
(garaws)
čadjav
prigoren
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, izvorno izveden od keltskog gara-.
Magjarsko
gazda (gaszda)
gazdinstvo
vlasnik,posjednik
imanje, posjed
Panonski hungarizam: imućni vlasnik poljodjelskog posjeda ili obrtnih pogona i vlasništvo nad tim, većinom kod štokavaca i prošireno pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Grčko
gimnazija
(gymnasion)
viša škola,
licej, koleđ
Viša škola s profesorima i razdijeljenom nastavom po predmetima.
Grčko
gorgona
(gorgone)
velekoralj,
morsko čudovište
Veliki morski koralji iz skupine Gorgonidae; preneseno i maštovita morska čudovišta.
Keltsko
goriti, goriv
(gorit,gortha)
plamtiti,
upaljiv
Stari srednjovjeki izrazi keltskog iskona u većini naših dialekata.
Grčko
gramatika
(grammatike)
slovnica,kaj.
jezičnica
Klasični naziv starogrčkog podrijetla: glavni slovnički "kostur" u zakonitosti nekog jezika, na koji se nadogradjuje rječnik i ino jezikoslovlje.
Keltsko
*grič
(grike)
stijenjak,
kameni vrh
Starohrvatski arhaizam keltskog iskona, kod nas najviše u kajkavici i čakavici.
Magjarsko
gumb
(gombos)
hrv. *puce,
turs. dugme
Naziv panonsko-magjarskog iskona kod nas najviše u kajkavici, čakavsko-romanski: botun.

H

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
haluge
(halykos)
resine,
morske alge
Veće morsko bilje s jednolikim razgranjenim tijelom (steljka) bez listova i bez cvjetova (naziv ne obuhvaća slatkovodne alge).
Grčko
hebrejski
(hebraios)
židovski,
izraelski
Klasični kultivirani pridjev za židovske pojmove iz Izraela.
Grčko
helikopter
(hélix + pterón)
zrakomlat
rus. vrtilet
Letjelica koja se uzdiže okomito uvis s pomoću vrtjelice na okomitoj osi uz velike mogućnosti upravljanja.
Latinsko
herbar
(herbarium)
bilinar,
prešano bilje
Herbar(ij) ili hrv. bilinar je zbirka raznoga prešanog bilja ili takodjer i biljna slikovnica (ilustrirana flora) kao botanička dokumentacija.
Grčko
(chersaios)
(Chersaea)
hercegovački,
Hercegovina
Stare srednjovjeke riječi grčkog iskona što znače "Primorsko zaledje" tj. bizantska Hercegovina i rani Hercegovci: jugo-vukovska podvala je kako su to tek novovjeke riječi tursko-njemačkog postanka.
Grčko
hereza, heretik
heretizam
(haíresis, haireȋn)
1. krivovjerje
2. krivovjernik
1. Proturječna ili nova promjena sustava vjerovanja osobito vjerskog, koja je u sukobu s već odredjenom dogmom. 2. Osoba koja podržava ili provodi krivovjerje.
Grčko
hermafroditi
(Hermaphrodites)
1. dvospolci,
2.medjuspolci
1. Pojava česta i normalna samo kod nižih životinja npr. puževa i nekih riba, da isti imaju djelotvorne organe od obadva spola. 2. Naprotiv kod sisavaca i čovjeka su to rijedke i nefunkcionalne anomalie s nerazvijenim srednjim organima, pa su takve jedinke uglavnom neplodne i društveno izolirane.
Grčko
hibrid (hybrisdo, hybristes) miješanac, križanac Životinja ili biljka nastala križanjem jedinki koje pripadaju različitim vrstama (pri uzgoju ili kod bilja češće prirodno).
Grčko
higiena, -nski
(hygieia,-einos)
čistoća,urednost
očišćen, uredan
Od starogrčke božice zdravlja i čistoće Hygieia: stručni medjunarodni izrazi za društveno i osobno održanje čistoće i urednosti, kao i za odlaganje smeća, odpada, izmeta, strvina i sl. Neobrazovani pomodni skorojevići kod nas odnedavna to krivo imenuju kao tzv. "ekologija" i "ekološki" (npr. "ekološka čistiona"): vidi pod > "E".
Grčko
hiljada
(hilioi)
tisuća,
1.000
Ranije je to bio čest naziv za 1.000 osobito kod čakavaca i kajkavaca, a štokavska tisuća je većinom novije proširena, ali u Srbiji je obratno prvo bila većinom tisuća, a sad prevladava (h)iljada.
Grčko
historiografija
(historia-graphia)
pisana poviest,
povijestna dokumentacia
To je prava pismena povijest utemeljena na povijesnoj dokumentaciji i arheonalazima. Suprotno od toga je retrohistorija ili lažno-dogovorna "povijest" koju pišu pobjednici većinom bez dokumentacije ili iz djelomične polu-dokumentacije odabrane po poželjnosti.
Grčko
horizont ('ορίζοντoς) obzor Kružna prividna crta koja kano granica dijeli nebo i površinu Zemlje.
Gotsko
hropiti
(hrôpjan)
krkljati,
hrkati
Izpuštanje bučnih šumova pri spavanju, gušenju ili samrti; srednjovjeki arhaizam gotskog iskona u kajkavici i čakavici.
Englezko
huligan
(hooligan)
razbijač, nasilnik, skitnica Grub, divlji mladić sklon uništbi, nasilničtvu i sitnom zločinu; pojam se najčešće koristi za nasilne navijače.
Magjarsko
huncut
(hunczut)
spadalo, nemirnjak Dialektalni naziv za nemirnog i nestašnog mladića.

I

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
iberski
(iberikós)
španjolski
pirenejski
Što pripada Pirenejskom poluotoku ili krajnjem jugozapadu Europe, naziv po antičkim romaniziranim plemenima Iberi; naš sličan raniji pomorsko-čakavski pridjev je *hibérni.
Španjolsko
indianski
(Indios)
zapadnoindijski,
čak.*semeranski
Pridjev po crvenim domorodcima Amerike, jer se do Kolumba još mislilo da preko Atlantika leži Indija. Kod nas je starije pomorsko-čakavski: *semerânski od *Semerâj = Amerika i *Semerâne = Indianci (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Gotsko
ingir, ingirka
(hangir,hangga)
pastuh,
kobila
Srednjovjeka tudjica gotskog iskona u nekim romanskim jezicima i našoj čakavici.
Baltoprusko
ikaj
(ikai)
išta
kajk. ikaj
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, kod nas najviše u kajkavici.
Keltsko
*iskati
(askat)
tražiti,
pitati
Starohrvatski srednjovjeki glagol keltskog iskona u većini hrvatskih dialekata (osim Vukopisa), najviše u čakavici i kajkavici.

J

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
jastog
(astakos)
rarog,
prug
Veliki jestivi morski rak: izvorno grčki i čakavski astakos / jastog je s kliještima (Homarus gammarus), a novije srbo-štokavski je to drugi bez kliješta (Palinurus vulgaris) i taj Vukov pomak značenja je nastao tek u Jugoslaviji preko turske izkrivljenice "istakoz".
Grčko
jelinski,-nizam
(hellenikos)
helenski,-nizam,
starogrčki
To su novogrčke izkrivljenice ('eliniko) koje su kroz pravoslavlje ušle i u srbski, a drugdje u Jugoslaviji su proširene od 20. stoljeća.
Grčko
jetika, -kav
(hektikos)
sušica,-ičav,
tuberkuloza
Plućna bolest, naziv je pod utjecajem Bizanta češći kod otočnih čakavaca i kod pravoslavaca.
Latinsko
jubilej
(iubilaeum)
obljetnica Proslava godine rada osobe, ustanove ili dogadjaja.
Englezko
Jugosfera
(Yugo-sphere)
Jugo-Balkanija
3. Jugoslavija
Ponovno buduće političko, gospodarsko i športsko povezivanje bivših jugo-republika + Albanija (bez Slovenije) u tzv. zajednicu "Zapadnog Balkana".
Latinsko
juli
(Iulius, Quintilis)
srpanj Sedmi mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Latinsko
juni
(Iunius)
lipanj Šesti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Latinsko
Jupiter
(Jupiter)
*Plavušica Peti od Sunca po udaljenosti i najveći planet Sunčevog sustava sa plavkastim svjetlom; to je stariji čakavski naziv ovoga modrog planeta iz hrvatskog pomorstva, koji je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju nepomorski Srbi).

K

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
kaktusi
(kaktos)
nopali,
kakteje
Bodljaste sočno-mesnate biljke iz američkih pustinja sadjene u Sredozemlju i u gradskim stanovima; nopal je raniji čakavsko-romanski naziv odbačen u Jugoslaviji.
Grčko
kalafat
(kalaphates)
brodograditelj,
škveranin
Graditelj drvenih brodova i jedrenjaka, većinom u čakavici.
Grčko
kamila
(kamelos)
deva,
dromedar
Pustinjska domaća životinja, Camelus dromedarius.
Grčko
kanister
(konistrion)
posuda,
hamper
Posuda za tekućine npr. vino, benzin itd..
Grčko
kantarijon
(kantharion)
pljuskavica Ljekovita biljka Hypericum perforatum od koje se pravi čaj; taj bizantinski balkanizam je kod nas proširen iz Srbije u doba Jugoslavije od 20. stoljeća, a izvorno-hrvatski je pljuskavica.
Keltsko
kantun
(kant)
ugao Pravokutni rub kuće; naziv keltskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
Grčko
karanfil
(karyophyllon)
klinčić,
klinčac
Uresno cvijeće iz roda Dianthus i skupine Caryophyllaceae, čakav. garoful i kajk. klinček. Karanfil je poturčeno (karanfuli) i više rabljeno u srbskom, u hrv. prije nepoznat i nametnut pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Keltsko
kari
(karros)
kola, vozilo vozilo s kotačima; naziv keltskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
Španjolsko
karibski
caribes (Charaibi)
srednjoamerički,
čak.*mejsemerni
Pridjev španjolskog iskona po indianskom plemenu Charaibi: otočno i obalno područje srednje Amerike tj. Antilski otoci i Meksički zaljev, starije pomorsko-čakavski je to *Mejsemera i *mejsemerni (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Magjarsko
karika veriga,
turs. alka
Noviji hungarizam za već postojeći raniji hrvatski naziv: veriga (turcizam: alka).
Francuzko
kasarna
(caserne)
vojarna Medjunarodni naziv vojne zgrade francuzkog izkona, a kod nas nametnut u 20. stoljeću pod Jugoslaviom: izvorno hrv. vojarna.
Grčko
katarka
(katergon)
jarbol,
snast
Srednjovjeki naziv grčkog iskona proširen pod Bizantom, sada većinom u srbskomu i naknadno proširen pod Jugoslavijom.
Grčko
katedrala
(kathedra)
prvostolnica,
stolna crkva
Središnja biskupska ili kardinalska crkva, većinom u glavnom gradu neke države ili pokrajine, čakav. kantridala, srb. saborna crkva.
Magjarsko
kecelja
(kecely)
pregača,
školska kuta
Naziv magjarskog iskona najčešći u srbskom, kod nas proširen pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Grčko
kemija (chemeia) lučba,
kemija
Prirodoznanstvena struka koja proučava elemente, spojeve i njihove reakcije.
Englesko
kengur
(cangaroo)
klokan
grč. Macropus
Veliki australski tobolčari iz skupine Macropodidae: naziv nastao iz engleskog cangaroo, izkonom od australskih Aborigina (gangaruh), kod nas proširen pod Jugoslavijom od 20. stoljeća: izvorno hrv. klokan i starije čakav. klokûn.
Magjarsko
kepec
(kepecz)
patuljak,
mališan
Naziv magjarskog iskona prošireni najviše u sjevernoj Hrvatskoj.
Grčko
ker
(Κέρβερος)*
1. pas
2. lovački pas
Sisavac iz reda psolikih životinja tj. roda pasa (Canidae); rabe se za razne namjene npr. lov, čuvanje, traganje, spašavanje i dr.
*po mitološkom biću
Grčko
kesten
(kastanon)
kostanj,
Castanea sativa
U hrv. je izvorno kostanj, a "kesten" je većinom u srbskom i proširen je od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Magjarsko
kicoš
(kicosz)
gizdavac,
eng.playboy
Panonski naziv magjarskog iskona većinom u sjevernoj Hrvatskoj i Vojvodini.
Baltoprusko
kmet
(kumetis)
najamnik
bezzemljaš
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, kod nas najviše u kajkavici.
Magjarsko
kobasa
(kolbasza)
kobasica,
njem. vuršt
Panonski hungarizam za trajnu mesnu konzervu u crijevu (nema izvorne hrv. riječi).
Latinsko
koledž
(collegium)
viša škola
(većinom 2-3 god.)
Viša strukovna škola II. stupnja izmedju gimnazije i fakulteta, obično traje po 2-3 godine, odgaja nastavnike ili inženjere: Izvorno nastalo iz srednjovjekog latinskoga (collegium), novije afektivno moderniziran u američko "koledž".
Grčko
komet
(kometes)
repatica
kaj. repáča
Manja nebeska tijela Sunčevog sustava koja se sporije gibaju po izduženim elipsama i kada su bliže Suncu, od vrućine isparavaju u sjajne plinove poput dugog repa, a kad su dalje bez plina postaju nam nevidljiva (ženski: kometa = srbizam).
Španjolsko
kondor
(condor)
andski strvinar,
čakav. supýna
Najveća leteća ptičurina iz skupine strvinara u Južnoj Americi, pomorsko-čakav. supýna.
Francuzko
kongoanski
(congolais)
srednjoafrički
čak.*medmoréjski
Medjunarodni izraz proširen iz francuskog, a srednjovjekim izkonom iz bantu-jezika (kongo). Naše je ranije pomorsko-čakavski *medmoréjski od Medmorîja = srednja Afrika (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Francuzko
kravata
(cravatte)
kravata Medjunarodni naziv proširen preko francuzkoga, a latinskog iskona od Croata (Hrvat) jer su prve kravate u Europi nosili naši Trenkovi panduri.
Baltoprusko
krčma
(karcema)
gostiona
restoran
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog izkona, dok je slično magjarski (korczma) tek kasnija izvedenica i naše nije hungarizam.
Francuzko
krem (créme) vrhnje
srb. pavlaka
Noviji euro-galicizam nedavno nametnut stranom prodajom mljekarske industrije ('Dukat'), namjesto višestoljetnog i poznatoga hrvatskog: vrhnje.
Francuzko
kreten (crétin) blesan, glupan
debil, idiot
Invalidna osoba zaostala u razvitku duševno i tjelesno, psihofizički degenerik
Baltoprusko
križ,*križić (skrisis,skrizits) znak križa
križ na vratu
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona: posebni balto-hrvatski oblik, jer ini Slaveni ovo tvore većinom iz osnovice krst-.
Magjarsko
kukolj
(konkoly)
korov,
čak.prelog
Panonski naziv magjarskog iskona za korovno bilje vrtova i oranica.
Grčko
kulap, kulaf
(kolpos)
pučina,
ocean
Čakavsko-ikavski izrazi za otvoreno more predromanskog iskona.
Magjarsko
kum, kuma
(koma)
kum, kuma,
čak.sutal, sutla
Panonski naziv magjarskog izkona za svjedoke pri krštenju i vjenčanju.
Grčko
kunjado, -ada
(kouniados,-ada)
stric, strina,
rođak,-kinja
Rodbinski nazivi grčkog iskona u čakavici i ikavici.
Latinsko
kvazi-
(quasi)
lažno-, nadri-
nazovi-
Ovaj romanski predmetak iz latinskoga znači: nalik, poput, lažno i sl. (u smislu prividne imitacie ili podvale).

L

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
laguna, lagunski
(lacuna,lacunaris)
polumore,
bočata voda
Primorsko poluslano jezero s uzkim rukavcem do mora; u novije doba se zbog vukovskog neznanja romanizama u našoj turističkoj promičbi i obični zaljevi imenuju tzv. "lagunom".
Grčko
lampa, lampaš
(lampas)
svjetiljka Priručna i prijenosna naprava za osvjetljavanje u mraku.
Grčko
lampada, lampati
(lampada,lampetao)
sievanje, sievati
bliskanje,*bliskati
Izrazi grčkog iskona za noćni odsjev munja na moru, najviše u čakavici i ikavici.
Grčko
lanterna,-ternist
(lampter,-rouchos)
svjetionik
svjetioničar
Veća zidana zgrada na obali ili otoku s jakim signalnim svjetlom i stalnom posadom svjetioničara (manje obalno svjetlo na stupu bez ljudi: feral).
Španjolsko
latinoamerički
(latino-americano)
južnoamerički,
čak. *zahôjni
Pridjev po većinskim doseljenicima Južne Amerike uglavnom iz romanskih zemalja južne Europe. Kod nas je starije pomorsko-čakavski: *zahôjni od *Zahôje = Južna Amerika (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
nepoznato
lažac, lažov, levat lažljivac Osoba koja svjesno i namjerno govori ili piše neistine.
Grčko
leksikon, -sikalni
(lexikón, lexikós)
veći rječnik
čakav. velikâz
Izrazi starogrčkog podrijetla, danas znače veliki enciklopedijski rječnik, čakav. *velikâz.
Taliansko
levant (levante)
levantinac
(Bliski) istok
istočnjak
Talianske tudjice najviše u čakavici, za istočni vjetar i pučanstvo istočnog Sredozemlja. Veliko: Levant = istočno Sredozemlje, prednja Azija (politički tzv. Bliski istok).
Grčko
lezbijka
(Lesbikê)
istospolka,
kajk. lezbâča
Lesbikós = starogrč. "koji pripada egejskom otoku Lesbos", gdje su po antičkoj predaji zajedno živjele čudne ženske bez muškaraca: novije preneseno na ženske istospolke, kajkav. lezbâče.
Latinsko
lingvicid
(linguam occido)
jezikomor,
ubojstvo jezika
Uništavanje nekoga materinskog jezika prisilom većine njegovih govornika za prijelaz na ini različiti jezik: hrv. jezikomor, jugobalkanska iskrivljenica - "lingvOcid".
Latinsko
lingvistika
(lingua,lingulaea)
jezikoslovlje
kaj. jezîčnica
Humanistička znanost koja poredbeno proučava jezične veze, pravila i njihov povijestni razvitak: kajk. jezîčnica, arhaj.čakav. zaykôvje.
Keltsko
lokva
(loche)
mlaka,
barica
Starohrvatski arhaizam keltskog iskona (raširen već prije Austrougarske).
Magjarsko
lopov
(lopos)
lupež, tat,
kradljivac
Panonski hungarizam većinom kod štokavaca proširen pod Jugoslavijom, izvorno hrvatski je: lupež (čakavski) i književno kradljivac.
Magjarsko
lopta
loptati (se)
čak. bala,
srb. kugla
Panonski hungarizam većinom kod kajkavaca i štokavaca, u čakav. bala, balati, a u srb. ima šire značenje kao kugla (npr. globus).
Englesko
lukati
(to look)
proviriti,
škiljati
Stariji hrvatski glagol engleskog iskona, najviše u kajkavici.
Taliansko
lungomare obalna cesta
čakav. nizkje
Talijanska tudjica bez vukovskog jugo-prijevoda: znači popločanu obalnu cestu ili makadamski put za šetnju uz more i prilaz kupalištu, starohrvatsko-čakavski = nizkje.

Lj

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis

M

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
major
(maior)
satnik,
bojnik
U jugoarmiji naziv vojnog čina (izvorno latinski = 'nadredjeni'): u hrv. je to približno bojnik - odnosno satnik, ali u jugo-armijskom vukopisu odbačeno, jer tog nemaju balkanski Srbi.
Baltoprusko
*malin,*melin
(malins)
mlin
vodenica
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, kod nas osobito u dialektima najviše u čakavici (malin) i kajkavici (melin).
Grčko
manastir
(monasterion)
samostan,
kloštar
Zatvorena vjerska zajednica s neženjama, čakav. mostir i kajkav. kloštar (manstir je većinom srbski).
Grčko
mandrać
(mandrakion)
lučica,
portić
Manje i zaštićeno pristanište za čamce, u čakavici i ikavici.
Srbsko
margar
(mulgarium)
složeni tor,
srb."mrgara"
Izvorno iz latinskoga mulgarium (= muzilište) je kamenim suhozidom pregradjeni složen stočni tor (obor) s više pretinaca: izvorno čakavsko-hrvatski se to zove margâr, ali su ovo unitarni vukovci odnedavna 1980tih prekrstili u srboidni "mRgar". (Kod Srba je ušlo drukčije kroz vlaško-rumunjski kao "mrgara" = 'mlečna ovca').
Latinsko
Marijan
(Marianus)
Marijin,
marianski
Romanski posvojni pridjev i muško ime u kršćanstvu od Marije, Majke Božje.
Latinsko
Mars
(Mars)
*Rumenica Četvrti od Sunca po udaljenosti i hladniji planet crvenkaste boje iza Zemlje; to je stariji čakavski naziv ovoga crvenog planeta iz hrvatskog pomorstva, koji je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju nepomorski Srbi).
Magjarsko
marva
marvinski
stoka,
stočni
Suvišni hungarizmi za već postojeće i dobre hrvatske izraze: stoka i stočni.
Latinsko
mart (Martius) ožujak Treći mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Grčko
meteorit
(μετέωρος)
krijesnica Manja lutajuća tijela kao usijano sjajno kamenje koje pada s noćnog neba; njihov domaći kajkavsko-čakavski naziv kresnice/krisnice je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju Srbi).
Grčko
meteorolog, -ija
(metéora + logos)
čakav. vrimeslôv
čak. vrimeslôvje
Nazivi grčkog iskona za stručnjake i znanost koji prognoziraju vrijeme i proučavaju klimu: kod nas nema domaćih jugoštokavskih naziva, a hrvatsko-čakavski su to vrimeslôvi i vrimeslôvje (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju Srbi).
Latinsko
meza (mensa)
meziti
zakuska,
okusiti
Manja gozba i stol za zakuske. Proširen pučki naziv od Slovenije do Bosne već prije Turaka.
Latinsko
mimoza
(mimosus)
akacija (prava) Bodljasta tropska stabla ili grmovi iz pustinja Afrike i Australije koji cvatu zimi i kod nas rastu samo uz južni Jadran, gdje ih kopneni laici krivo brkaju za tzv. 'mimoze' (jer prava botanička Mimosa kod nas raste rijetko uglavnom u stakleniku).
Englezko
minimarket turs. "dućančić"
čak. malamèšet
Sitna prodavaona ili prodajni kiosk: u Vukopisu tudjica "dućančić" (turs. dukkanli), starohrvatsko-čakav. malamèšet.
Grčko
mitra
(mithra)
kruna,
tijara
Istočnjački naziv za počasnu kapu ili krunu raznih čelnika.
Španjolsko
moreški,maurski
(Moriscos)
arabski,
sjevernoafrički
Pridjev španjolskog iakona i još ranije izvorno iz starogrčkog Mauroi (tamnoputi), uglavnom za stanovnike sjeverne Afrike; od toga je korčulanska ratna igra "Moreška" (i istoimena slična Moresca iz Korzike).
Bizantsko
Morlaci,morlački
(Mauroblachoi)
Balkanci, Vlahi,
balkanski,vlaški
Dvoznačni izrazi: srednjovjeki bizantski naziv grčkog iskona za sjevernije romanizirane domorodce na Balkanu (potomci Ilira i Tračana); kasnije talianski iskrivljeno Morlacchi obrnuto znači doseljeno neromansko pučanstvo Balkana.
Magjarsko
mrcina
(marczana)
ljenoba;
životinjski lješ
Kod nas dialektalni naziv za lijenčinu ili životinjsko truplo.
Latinsko
"mrgara"
mulgarium
margar,
složeni tor
Izvorno iz latinskoga mulgarium (= muzilište) je kamenim suhozidom pregradjeni složen stočni tor (obor) s više pretinaca: izvorno čakavsko-hrvatski se to zove margâr, ali su ovo unitarni vukovci odnedavna 1980tih prekrstili u srboidni "mRgar". (Kod Srba je ušlo drukčije kroz vlaško-rumunjski kao "mrgara" = 'mlečna ovca').
Gotsko
munjen, -enost
(munan)
sulud,
blesav,-avost
Raniji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima, a kod nas najviše u čakavici i ikavici.

N

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
nana metvica Ljekovite biljke iz roda Mentha od kojih se pravi čaj, pepermint, itd.; taj bizantinski balkanizam je kod nas proširen iz Srbije u doba Jugoslavije od 20. stoljeća, a izvorno-hrvatski se ovo zove metvica.
Grčko
nautika
(nautike)
plovidba,
pomorstvo
Pomorska struka za vještine plovidbe i pripadne pomorske škole.
Baltoprusko
*nekaj,*nikaj
(nekai,nikai)
nešto,
ništa
Srednjovjeki arhaizmi baltopruskog iskona, kod nas najviše u sjeverozapadnoj kajkavici.
Grčko
neologizam
(neos-logos)
novotvorba,
nova riječ
Naziv grčkog iskona za nedavno stvorene izraze o novijim pojmovima nekog jezika.
Španjolsko
nopal
nopalera
kaktus, -sarnik,
zbirka kaktusa
Čakavsko-romanski nazivi španjolskog iskona za mesnato-bodljaste biljke (Cactaceae) iz američkih pustinja i za njihove zbirke ili primorske vrtove kakteja
Skandinavsko
nordijski
(Nordisk)
skandinavski
sjevernoeuropski
Pridjev skandinavskog izkona: naš raniji pomorsko-čakavski je *tohórni od *Tohorâje = Skandinavija i *Tohorâni = Skandinavci (u Jugoslaviji sve odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Latinsko
novembar (November) studeni Jedanaesti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.

Nj

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Skandinavsko
njoki
(knokk)
valjušci
čak.šurlice
Prehrambeni naziv tjestenine ranogermansko-gotskog podrijetla: jugo-vukovska je podvala kako je to iz "talianskoga" - koji kao jezik u to rano doba uopće još ni ne postoji (tad se u Italiji još govori latinski !).

O

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
oktobar (October) listopad Deseti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Latinsko
oltar
(altare)
žrtvenik
svetište
Najsvetije mjesto u kršćanskoj crkvi gdje svećenik obavlja misno slavlje: rimski izvornik je kod nas nedavno bio očuvan imenom šćakavskog sela Oltare kod Senja (od Jugoslavije "Oltari").
Latinsko
orientalni,-ntalac
(orientalis)
iztočni, -čnjak
čak. zihódni
Što pripada daljem Iztoku i iztočnoj Aziji (blizkoiztočni = levantski); naš raniji pomorsko-čakavski izraz je zihódni od Zihòd = Orient (odbačeno u Jugoslaviji jer to nemaju nepomorski Srbi).
Magjarsko
orsag
(orszag)
država,
srb. zemlja
Naziv magjarskog iskona u sjevernoj Hrvatskoj, najviše u kajkavici.
Grčko
oštriga
(ostreion)
kamenica Jestiva okrugla morska školjka (Ostrea edulis), većinom čakavski naziv grčkog iskona.

P

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
palača
(palatos)
dvorac,
veća zgrada
Velika gradjevina, većinom svečano uredjena.
Grčko
palamida
(pelamys)
polanda Čakavski i ikavski naziv grčkog iskona za veliku plavu ribu Euthynnus pelamys (polanda je talianskog iskona).
Grčko
paleontologia (palaios-ontos-logos) biologija fosila,
priroda izumrlih
Prijelazna prirodna znanost izmedju biologije, prapoviesti i geologije, koja proučava izumrlo bilje i životinje + fosilne ljude (prije pisane povijesti), pa obuhvaća: paleobotaniku, paleozoologiu, paleoantropologiu i paleoekologiu (medjuodnose raznih fosila i njih spram praljudi i predpovjesnog okoliša), a iz tog iskustva može prognozirati i budući redoslijed promjena (futuristika).
Grčko
palme
(palámê)
žumare
srb.paome
Tropska južna stabla iz skupine Arecaceae (Principes), na vrhu s velikim lišćem i većinom jestivih plodova, kod nas sadjene na Jadranu: Domaći čakavski naziv žumare obuhvaća poluotporne subtropske palme s okruglo-lepezastim lišćem (dok ine s dugim razperjanim listovima izvorno nemaju hrv. naziva).
Grčko
palmira
(palmýra)
zapadna žumara
američka žum.
Američke poluotporne palme u više vrsta iz subtropskog roda Sabal s okruglo-lepezastim listovima, kod nas sadjene uz Jadran.
Magjarsko
pandur
pandurski
redarstvenik,
policajac
Suvišni hungarizmi u šatrovačkom slangu, za postojeći hrvatski naziv redarstvenik + medjunarodno: policajac (iz grčkog).
Grčko
paradajz
(paradeisos)
rajčica,
pomidor
Američko povrće crvenih plodova, Lycopersicum esculentum.
Grčko
paraliza
(paralysis)
ukočenost,
oduzetost
Bolest gibanja koja prisiljava na nepomičnost udova ili cijelog tijela.
Grčko
parazit,-tski
(para-sitos)
krvopija,
nametnik,-ički
Živa bića koja ne žive samostalno u prirodi nego u drugima (npr. bakterije, gliste) ili na njima kao gamad i sišu im krv.
Magjarsko
parip
(paripa)
pastuh,
muški konj
Panonski hungarizam većinom kod štokavaca proširen pod Jugoslavijom, izvorno hrv. je: pastuh.
Grčko
partenogeneza
(parthenogenesis)
djevorodnost,
bezočinstvo
Izravno radjanje potomaka bez oca niti spolnih dodira: zbog ubrzanog množenja je to vrlo često kod nižih životinja osobito račića i kukaca koji time stvaraju masovne invazije, ali to normalno izostaje kod svih biljaka i viših životinja npr. sisavaca.
Grčko
patriot(a)
(patriotes)
domoljub,
rodoljub
Osoba koja čuva, brani i radi za svoju domovinu i zavičaj (patriota = srbski oblik).
Francuzko
patrola
(patrolle)
izvidnica,
obhodnja
Manja sigurnosna četa izvidničke straže, koja obilazi tudji teren: vojni galicizam iz jugovojske od 20. stoljeća.
Baltoprusko
pažnja, paziti
(pazira,pazinat)
pozornost
paziti
Izrazi baltopruskog iskona, izvorno povezani s ranoperzijskim: pazur.
Keltsko
pecaroš (pesk)
pecanje
ribič
ribičija
Starije nazivlje keltskog iskona u slatkovodnom ribarstvu na našim rijekama i jezerima.
Grčko
pedofil
(paido-philos)
"djecoljubac",
napasnik djece
Nastrani ljudi (većinom muški) koji napastuju, spolno muče i zlorabe maloljetnu djecu za zadovoljavanje svojih izkrivljenih nagona.
Grčko
perivoj
(peribollon)
šetalište,
veći vrt
Veći javni vrt (park) s posadjenim drvećem i uredjenim stazama.
Keltsko
peška (pesk) ribolov, ribarenje Lov na ribe, ribarski obrt; naziv keltskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica).
Gotsko
pimpek,*pimpač
(pimpas)
kita,
muški ud
Ranogermanski arhaizam gotskog iskona, kod nas najviše u kajkavici i čakavici (pimplîn).
Grčko
pirat, -ski
(peirates)
gusar
gusarski
Riječi proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Grčko
pirun
(perone)
vilica,
srb. viljuška
Kuhinjski pribor za jelo, naziv grčkog iskona uz Jadran.
Grčko
pitar
(pitharis)
tegla, lonac za cvijeće Posuda sa zemljom za uzgoj raznog bilja i cvijeća, najviše u čakavici i ikavici.
Baltoprusko
pizda
(pizda)
stidnica
vagina
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, kroz naše psovke proširen i u ine balkanske jezike.
Grčko
placa
(platea)
trg,
tržnica
Slobodan prostor usred grada za javne skupove i trgovanje, čakavski naziv uz Jadran.
Grčko
planet (πλανήτης) svjetlica Hladnija i manja nebeska tijela bez vlastitog žara, koja se vrte oko Sunca (i inih zvijezda); stari čakavski naziv 'svitlice' kod jadranskih mornara od Visa do Kvarnera se javno rabio u našem pomorstvu za pomična nebeska tijela do 20. stoljeća, ali je odbačen u Jugoslaviji (jer ga nemaju nepomorski Srbi).
Grčko
planeta (πλανήτης) gatalica U balkanskoj izkrivljenici ženskog roda: proročanski znak ljudske sudbine u zvjezdogatanju (astrologiji); takodjer i papirić s najavom budućnosti što ga izvlači zamorčić kod uličnih Roma.
Magjarsko
pogača
(pogacsa)
srb. lepinja,
arab. somun
Razvaljano prženo tijesto, slično i starije je perzijski: bagača.
Grčko
policija(politêia)
policajac (politeoménos)
redarstvo,*sigurba,
pozornik, stražar
Medjunarodni nazivi starogrčkog iskona, kajkav. policaj, ikav. policjot, a starije čakav. *sigurba.
Grčko
polihistor
(poly-historikos)
mnogoznalac,
čak. šetesapjent
Grč. polihistor = intelektualac koji pozna razne struke ili puno jezika, sveznajući, romansko-čakav.= šetesapjent.
Grčko
pontski (pontikós) crnomorski Što je povezano sa Crnim morem i sjeveroiztokom Sredozemlja: rani antički izraz starogrčkog izkona.
Grčko
praktičan
(praktikos)
primijenjen,
uporabni
Većinom knjiški pojam grčkog iskona u gradskom govoru.
Grčko
praziluk
(prason)
porjak,
poriluk
Povrće Allium porrum: naziv grčkog iskona proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj većinom nepoznat.
Latinsko
prekarni
(precarius)
izmoljen,
darovan
Rimski klasicizam: nešto postignuto molbom, dodijeljeno prošnjom na dar.
Englezko
presque-isle
fran.presqu'ile
dugi-uži rt
poluotočić
Američka pomodna izkirivljenica od izvornog galicizma za poluotok (presq'ile), odnedavna proširena kroz nestručne Wikipedije umjesto manjeg poluotoka ili izduženog rta.
Englezko
printer
jugosrb.štampač
novo: pisač
čakav. tipâr
Stroj za ispis teksta u tiskari i računalu, novokovanica: pisač, jugosrb. štampač, starohrvatsko-čakav. tipâr.

Q

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis

R

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
radio (radius) 1. krugoval
2. krugovalnik
1. Telekomunikacijski sustav za prijenos znakova i zvukova s pomoću strujnih magnetskih valova.
2. Prijamnik koji prima valove iz krugovalne postaje prjeko krugovalnog odašiljača.
Francuzko
realizacija
(réalisation)
ostvarba
ostvarenje
Naziv francuzkog iskona (izvorno od latinske osnovice: realis = stvaran).
Grčko
retrohistorija
(rethron-historia)
dogovorna poviest, lažna polupoviest Retrohistorija je lažno-dogovorna "povijest" koju unatrag pišu pobjednici većinom bez dokumentacie ili iz djelomične polu-dokumentacie odabrane po poželjnosti (često uz zakonske zabrane revizionizma). Suprotno od toga je prava pismena povijest ili historiografija, utemeljena na poviestnoj dokumentaciji i arheonalazima.
Grčko
retrohistorik
(rethron-historikos)
naručeni povjesnik, podobni historičar Naručeno-dogovorni "povijesničar" koji piše poželjnu povijest po diktatu vladajućeg režima tj. iz djelomične (ili krivotvorene) polu-dokumentacie odabrane po ideopolitičkoj podobnosti. Suprotno od toga je kritički revizionist koji se drži poviestne dokumentacie i arheonalaza (pa često ima problema jer je u nekim državama to i zakonom kažnjivo).
Latinsko
revizionist
(revideo,revisum)
kritički povjesnik, nepodobni historičar Proturežimski i nepodobno-kritički historik koji se drži poviestne dokumentacie i arheonalaza, - pa često ima problema jer je u dvoličnim državama to čak zakonom kažnjivo. Suprotnost je naručeno-dogovorni "povjesničar" koji piše poželjnu povijest po diktatu vladajućeg režima tj. iz djelomične (ili krivotvorene) polu-dokumentacie odabrane po ideopolitičkoj podobnosti.
Latinsko
ricinus (Ricinus) skočac Ljekoviti subtropski grm, daje purgativno ulje za otvaranje i u većoj količini je otrovan.
Englesko
ruflati
(to ruffle)
kuštrati,
pročešati
Stariji hrvatski glagol englezkog iskona, najviše u kajkavici.

S

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Njemačko
sablja
(Sabel)
mač Naziv germanskog iskona za bojno sječivo, izvorno hrv. je mač.
Domorodačko
sagopalma
(Sago-palm)
sagovac
cikasica
Naziv izkonom od malajskog "sâgu": crnogorične golosjemenjače prividno nalik palmi iz tropskog roda Cycas: brašnavo oguljeno deblo bez kore se jede poput kruha, sadjena za ukras u Dalmaciji.
Grčko
sardina
(sardes)
sardelica,
srb.srdjela
Sitna plava riba iz roda Clupea, koja se lovi u morskim jatima.
Latinsko
Saturn
(Saturnus)
Zelenica Šesti od Sunca po udaljenosti planet zelenkaste boje okružen velikim prstenom; to je stariji čakavski naziv ovoga zelenog planeta iz hrvatskog pomorstva, koji je od 20. stoljeća u Jugoslaviji odbačen (jer ga nemaju nepomorski Srbi).
Latinsko
sekcija
(sectio)
odjel
srb.odsjek(odsek)
Antički naziv latinskog iskona za izdvojeni dio nečega.
Španjolsko
sekvoja
(sequoya)
mamutovac,
velečempres
Veliko i najstarije stablo (Sequoiadendron giganteum) iz Sjeverne Amerike, kod nas rjedje sadjeno ili ponekad pobrkano s inim uvoznim čempresovkama (Cupressaceae).
Englezko
selfić
(selfie)
samoslik,
sebeslika
Fotografski autoportret, svjetlopisno snimanje samoga sebe (noviji pojmovi početkom 21. stolj.).
Latinsko
septembar (September) rujan Deveti mjesec u godini po gregorianskom kalendaru.
Grčko
sistem,-mski
(systêma)
poredak,
sustav,-avni
Medjunarodni naziv starogrčkog iskona češći u srbskomu, a hrv. je to većinom sustav i sustavni (ili politički: poredak).
Grčko
sinteza, -etski
(synthesis,-etikos)
spajanje, spojni,
sklopidba, -dben
Medjunarodni izrazi starogrčkog izkona: novije = spajanje i spojni, arhaično sklopidba i sklopidben.
Srbsko
Skoncentrirati
(skoncentrisati)
usredotočiti
koncentrirati
lat.concentrare
Priglupo-balkansko ponavljanje: s(sa) = lat. con- (kon-), skon- = dupliranje naših klasičnih neznalica koji to dvaput isto ponavljaju, da se naprave važni u lažnoj uporabi medjunarodnih glagola.
Pragermansko
skot
(skatr)
stoka
mladunac
Obći naziv stoke i posebno životinjskog mladunca: rani srednjovjeki germanizam pragermanskog izkona.
Keltsko
*skunkač
(scunc)
žabica,
punoglavac
Starohrvatski arhaizam keltskog iskona, najviše u kajkavici.
Baltoprusko
slavić,slaviček
(salavis)
slavuj
lat.Luscinia
Ptica pjevica Luscinia megarhynchos: srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, stariji dialektni oblici najviše u čakavici (slavić) i kajkavici (slavîček).
Englezko
smog zamagljenost
čak.*zabušje
Zamagljen i štetan zagušljivi zrak većinom u onečišćenim gradovima; starije čakav. *zabûšje.
Gotsko
smokva
(smakka)
kajk. figa
lat. Ficus
Južna primorska voćka (Ficus carica): rani srednjovjeki germanizam gotskog iskona.
Magjarsko
sokna
(szokna)
nazuvka, *bičva,
dokoljenka
Noviji hungarizam u sjevernoj Hrvatskoj, starije je izvorno bičva kod ikavaca i čakavaca, a knjževno: nazuvka (turski: čarapa).
Španjolsko
sopile, sopiti
(soplilla,soplar)
frula, flauta
frulati
Nazivi španjolskog iskona za tradicijsko sviranje polutonovima po istarskoj ljestvici na sjevernom Jadranu; još stariji antički izvornik toga je etrušćanska frula: suplu.
Srbsko
sosevi, sosem
(fran. sauces)
umaci, umakom
sosOvi, sosOm
Srbo-balkanske izkrivljenice iz galicizma sauce(s), u hrv. umaci/umakom ili kao galicizam: sosovi /sosom.
Grčko
sotona
(satanas)
Lucifer,
glavni vrag
Vrhovni čelnik vragova i zloduha u paklu, starije čakav. i kajk. *hudobina.
Srbsko
sport
sportski
šport
športski
Srbo-balkanizirani oblik iz medjunarodnog anglizma, nametnut tek pod Jugoslavijom od 20.stoljeća umjesto ranijeg anglohrvatskog Šport, športski (stiglo preko njemačkog).
Englezko
standard
standardologija
Vukopis
vukopisanje
U 'našem' jezikoslovlju: srbohrvatski pravopis i balkansko jugo-pisanje po Vuku Karadžiću.
Jugobalkan
standardni,
naš (jezik)
srbohrvatski
jugoslavenski
Novije lažne podvale tzv.'naših' tj. balkanskih jugo-jezičara, a koji stalno i uporno izbjegavaju pridjev hrvatski, pa se podsvjesno žele vratiti natrag u Jugo-Balkaniju iz prošlog stoljeća.
Grčko
stihija
(stoiheia)
nevrijeme,
nepogoda
Naziv grčkog iskona većinom u srbskom, proširen od 20. stoljeća pod Jugoslavijom i u Hrvatsku (ranije nepoznat).
Grčko
stomak, -ačni
(stomachos)
želudac, utroba,
želučani,utrobni
Riječi grčkog iskona proširene od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj slabo poznate (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Latinsko
sukulenti
(succulentes)
sočnice,
mesnatice
Biljke s debelim sočno-mesnatim listovima ili kuglasto-udebljanom stabljikom (npr. kakteje) koje većinom rastu u pustinjama ili na slanim morskim obalama; neprikladan je stariji naziv 'tustike' jer je taj puno uže ograničen samo na njihovu manju podskupinu Crassulaceae.
Latinsko
super ...
(super)
1.gore, iznad
2.odlično,izvrsno
Izraz latinskog izkona: 1. Izvorno u Europi i klasično-hrvatski = ono što je gornje i leži iznad donjega, 2.Novi izkrivljeni amerikanizam = odlično, izvrstan (kod nas sada to pomodno rabe neobrazovani polupismeni skorojevići - da sebi i sličnima izgledaju važni i učeni).
Englezko
supermarket robna kuća
čakav. rotkûšba
Velika robna kuća za prodaju razolikih proizvoda (i hrane), takodjer starohrvatsko-čakav. rotkûšba (= veleprodajni diskont u luci ili cijeli prodajni brod kao plovni supermarket).
Francuzko
suspendirati
(souspender)
ukloniti,
obustaviti
Glagol francuzkog izkona, kod nas se pomodno zlorabi još i u širemu izmjenjenom smislu kao: smijeniti, razrješiti (položaja).
Gotsko
svekar, svekrva
(swaikro,swaikra)
mužev otac,
muževa mati
Stariji rodbinski germanizmi gotskog iskona od srednjeg vijeka.

Š

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Gotsko
šaket
(sakkus)
mrežasta vreća pletena vreća s rupicama za razne plodine; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim europskim jezicima (kod nas osobito čakavica i ikavica).
Magjarsko
šaške skakavci Kukci (Saltatoria) s produženim stražnjim nogama koji mogu skakati: hungarizam iz Slavonie i Podravine.
Grčko
škaf
(skaphos)
korito,
kopanj
Drvena ili metalna posuda za tekućine ili za stočnu krmu; helenizam u ikavici i čakavici.
Grčko
škampi
(kampe)
morski rak
lat. Nephrops
Raniji grčki naziv za jestivoga morskog raka (lat. Nephrops norvegicus): jugo-vukovska je podvala kako je to iz talianskog koji u srednjem vieku još ni ne postoji - tad se u Italiji još govori latinski !.
Grčko
škandal
(skandalon)
sramota,
bruka
Društveni pojam grčkog iskona u raznim hrv. dialektima.
Grčko
škola, školan
(schole, scholion)
učilište
učenički
Gradjevina s razredima za naobrazbu djece i odraslih.
Grčko
školj, *skopalj
(skopelos)
otočić,
hrid
Manji kameniti otok koji pri olujama većinom polijevaju jaki valovi.
Grčko
škombra
(skombros)
skuša Čakavski stari naziv grčkog iskona za jestivu plavu ribu Scombrus scombrus.
Grčko
škorpijon
(skorpios)
štipavac,
škarpun
Otrovna životinjica s kliještima iz skupina Scorpionidae-Chelicerata, žive većinom u primorju; takodjer i nebesko zviježdje uz južni rub horizonta.
Grčko
škrpina
(skorpaina)
bodeljka,
škarpoc
Crvene bodljaste ribe iz roda Scorpaena, medju najboljim i skupim morskim ribama za jelo.
Gotsko
škure
(skura)
rebrenice Drveni prozori s dašćicama; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima (kod nas osobito čakavica i ikavica).
Gotsko
škuriti
(skuran)
zasjeniti,
zamračiti
Pritvoriti rebrenice (škure) ili zatamniti se nebo; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima (kod nas osobito čakavica i ikavica).
Francuzko
špijun, špiunaža
(éspion,éspionnage)
uhoda, žbir
uhodništvo
Nazivi francuzkog iskona za osobe i službe koje potajno druge uhode i dobavljaju podatke većinom nezakonito.
Njemačko
štab
(Stab)
stožer Tijelo koje prikuplja i sredjuje podatke koji pomažu u donošenju odluke, zapovijedi, naredbe, i drugo za podredjene jedinice.
Grčko
štilo
(stylos)
držalo,
držak pisala
Gornji dio pisalice koji se drži rukom, a u donji kraj ulazi mina ili pisaće pero.

T

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Grčko
tajfun
(typhon)
vihor,
šijun
Vrtložna orkanska oluja, danas većinom naziv oko Pacifika (novije engl. typhoon).
Grčko
talas, talasni
(thalassa,-ssios)
val,
valni
Helenizmi najčešći u srbskomu i prošireni tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznati.
Grčko
teatar
(theatron)
kazalište,
srb.pozorište
Javni prostor sa sjedalicama za gledanje predstava uživo.
Grčko
tehnika, tehnički
(technê,technikós)
oprema,opremni
čak. *spravîtba
Antički izrazi grčkog iskona: starije pomorsko-čakav. *spravîtba.
Grčko
teka
(thêke)
bilježnica
pisanka
Prazni školski svezak sa crtama za učeničko pisanje zadaća i predavanja.
Grčko
teleskop (τῆλε-σκοπεῖν) veledogled Jači optički ili elektronički dalekozor (s velikim udubljenim zrcalima ili radarom) za proučavanje sitnijih nebeskih tijela i galaktika u dalekom svemiru.
GrčkoLatinsko
televizija
(tele + visio)
televizor
1. dalekovidnica
2. dalekovidnik
1. Telekomunikacijski sustav za slanje i primanje pomičnih slika i zvuka s velikih daljina.
2. Prijamnik kao dio uredjaja dalekovidnice koji prima predanu sliku.
Grčko
temelj
(temenos)
osnovica
turs. podloga
Antički naziv grčkog izkona za našu podlogu ili osnovicu.
Grčko
terasa
(tarasso)
ravni krov
čak.*taraca
Grčki naziv još ranijeg vedskoga (taranta) i hetitskog iskona (taratta), kod čakavaca starije: *taráca.
Magjarsko
teret
teretiti
tovar,
tovariti
Noviji hungarizmi za ranije već postojeće hrvatske izraze: tovar i tovariti (+ medjunarodne karga i kargati).
Latinsko
teritorij,-alni
(territorium)
ozemlje, ozemni
(srb. teritorijum)
Prostorno područje neke države, pokrajine, općine itd.: Podrijetlom iz srednjovjekog latinskog, a hrv. ozemlje od 18/19. stoljeća.
Grčko
tiganj
(teganon)
tava, tavica
turs. tepsija
Antički izraz grčkog iskona, a noviji turcizam "tepsija" nametnut tek pod Jugoslavijom od 20. stoljeća.
Englezko
tramvaj
(tramway)
munjovoz Tračno vozilo za gradski prijevoz putnika koje ima strujni pogon.
Grčko
trahi (Trachys-karpos) žumara Izkrivljena amerikanizirana kratica za najodporniju i visoku lepezastu palmu velika žumara (Trachycarpus fortunei) koja najbolje vani prezimljuje u našim kopnenim krajevima i sjevernom primorju (oko Zagreba ih raste već stotinjak), a žumara je njezin čakavski naziv
Latinsko
tramuntana
(transmontana)
sjeverac
Sjevernjača
Čakavsko-ikavski nazivi latinskog izkona 1. Malo početno: sjeverozapadni vjetar NNW na Jadranu (nije tzv. 'bura': ova je sjeveroiztočnjak !); 2. Veliko početno: zviezda Sjevernjača, lat. Polaris.
Grčko
trijumf
(triumphos)
pobjeda,
bojna slava
Svečana javna proslava nakon uspješne ratne bitke ili športskog uspjeha u natjecanju.
Grčko
trilja
(triglis)
poletuša, morska lastavica Čakavsko-ikavski naziv grčkog iskona za jestive pridnene ribe iz roda Trigla.
Grčko
tropi, tropski
(tropê,tropikós)
ekvatorske zemlje,
čak. *polnébi
Medjunarodni izrazi starogrčkog iskona za najtopliji pojas oko ekvatora, starije pomorsko-čakavski *polnébi i pridjev *polnèbni (u Jugoslaviji odbačeno jer to nemaju nepomorski Srbi).
Grčko
trpezarija
(trapeza)
blagovaona,
zalogajnica
Bizantizam uglavnom u srbskomu, proširen tek od 20. stoljeća pod Jugoslavijom, ranije u Hrvatskoj uglavnom nepoznat (osim kod pravoslavnih jekavaca).
Baltoprusko
trupac,trupec
(trupis)
deblo
tur. balvan
Srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, kod nas najviše u kajkavici (trupec).
Grčko
tunj
(thynnus)
tuna,
tunina
Velika morska riba (Orcinus thynnus).

U

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
ugarski
(hungaricus)
magjarski,
panonski
Medjunarodni zemljopisni pojam latinskog izkona, povezan s nomadskim Hunima (Hungari) koji su u biegu od Kineza krajem antike provalili u Europu i time zbog velike selidbe naroda započeli propast Rimskog Carstva.
Magjarsko
ugorak
kaj. vugorek
krastavac,
čak.kukumar
Naziv povrća (Cucumis sativus) panonsko-magjarskog iskona većinom u sjevernoj Hrvatskoj: kajkav. vugorek, čakavsko-romanski: kukumar.

V

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Latinsko
vala, valica
(valis,valecula)
zaton, uvala,
uvalica
Nazivi latinskog izkona u čakavici i ikavici, a još stariji istoznačni izvornik je iz rane Mezopotamije: uwal, uwalki.
Magjarsko
vanjkuš
(vánkos)
uzglavlje,*tuhica
turs. jastuk
Panonski naziv magjarskog iskona za dio posteljine: hrv. starije čakavsko-kajkav. *tuhica.
Gotsko
varda (vardja) tvrdjava, utvrda Zidinama utvrdjena obranbena gradjevina; stariji srednjovjeki germanizam gotskog iskona u nekim romanskim jezicima i starohrvatskom (osobito čakavica i ikavica).
Magjarsko
varoš
(varosz)
gradić
predgradje
Naziv naselja magjarskog iskona, većinom kod štokavaca i kajkavaca.
Keltsko
*vas, ves
(vasso)
zaselak,
naselje
Arhaizam keltskog iskona očuvan u kajkavici, čakavici i slovenskom za manja naselja i sela.
Englezko
vaterpolo
(water polo)
vodomet Igra loptom u plivalištu odredjenih mjera s ciljem postizanja što više sgoditaka; svaka momčad sastoji se od vratara i 6 igrača.
Keltsko
*veliti
(velit)
reći,
kazati
Arhaizam keltskog iskona, još očuvan u kajkavici i čakavici.
Latinsko
Venera
(Venus)
Danica Drugi bliži i topliji planet od Sunca u Sunčevom sustavu; od 20. stoljeća je to bio jedini dopušteni naš naziv planeta jer ga imaju i Srbi, a raniji domaći nazivi inih planeta iz hrvatskog pomorstva su u Jugoslaviji odbačeni (jer ih nemaju nepomorski Srbi), kajkav. Dênica i čakavski = Vičêrnica.
Njemačko
vešmašina
(Waschmaschine)
perilica, čakav.:
pralîšće,stupârna
Germanizam: stroj za rublje tj. naprava za pranje i cijedjenje rublja: kajk. vašmašina, čakav. pralîšće, arhaj.čak. stupârna (automatski mlin za rublje).
Englezko
vikend
(weekend)
1. kraj tjedna
2. tjedni odmor
Zadnji, neradni dio tjedna koji se sastoji od subote i nedjelje.
Baltoprusko
vinjaga
(winjaga)
lozovina
divlja loza
Povijuša divlje loze (Vitis sylvestris): srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona.
Latinsko
virtualan,-alno
(virtualis)
prividan,zamišljen
2.stvaran,zbiljski
Izrazi latinskog iskona: 1. Izvorno u Europi = što je prividno, tek zamišljeno, 2.Novije iskrivljeno u Americi = što je već stvarno i postoji u zbilji.
Gotsko
vještica (weihitha) čarobnica
čak. štriga
Rani srednjovjeki germanizam gotskog iskona.
Gotsko
Vlah, vlaj
(Walhas)
romanski gorštak,
brdski stočar
Ranogermanski naziv gotskog iskona za južnije romanizirane domorodce u Rimskom Carstvu; novije kod nas preneseni nadimak za brdske stočare iz kopnenog zaledja, doseljene na primorje i u gradove.
Gotsko
vlašina,vlašine
(Walhas)
primitivni čoban,
kopneni gorštak
Ranogermanski nadimak gotskog izkona za romanizirane domorodce iz Rimskog Carstva: kod nas podrugljivi nadimak za brdske stočare iz kopnenog zaledja, novodoseljene u gradove, na primorje i otoke.
Gotsko
vrag, vražji
(vraks)
zloduh
djavao,djavolji
Ranogermanski arhaizam gotskog iskona osobit za hrvatski jezik, ini Slaveni tvore isto većinom iz grčkoga (diabolos).

W

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Englezko
web mreža Usluga medjumrežja čiji se podatci prijenose prjeko HTTP protokola (u računalstvu).
Englezko
wellness (centar) opuštaona Mjesto u kojemu ljudi obnavljaju zdravlje i ravnotežu svoga tijela i duše.

X

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis

Y

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Indijsko
Y
(glas:_ü)
izgovor: j / ü,
(čakav.+kajk.)
Indovedsko-praslavenski arhaični glas zmedju j i ü (štokavcima nepoznat), a očuvan u kajkavici i čakavici: npr. ygo (greda), ytje (jelo), yzdit (jahati), ...itd.

Z

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Baltoprusko
zelje
(zaljan)
kupus
lat.Brassica
Povrće Brassica oleracea: srednjovjeki arhaizam baltopruskog iskona, izvorno još starije iz antike frigijski (zelkia).
Njemačko
ziher, ziherunk
(sicher,Sicherung)
siguran
osigurač
Izvorni pridjev je perzijskog iskona (zihr) nama prenesen preko njemačkog, a ine tehničke izvedenice su njemačke i najviše ih rabe kajkavci i slavonski Šokci.
Englezko
zombi živi mrtvac
zaglupljen čovjek
1. U voodoo-tradiciji američkih crnaca prenesenoj iz zapadne Afrike: oživljeni duh mrtvaca; 2: Preneseno i prošireno: promičbom i "mozgopranjem" zaglupljeni čovjek bez vlastitih mišljenja, koji reagira automatski i na vlastitu štetu.
Englezko
zombirati,
zombizacia
zaglupljivati,
mozgopranje
Nasilno-sugestivnom i bezkrajnom promičbom brisati nepodobno i nepoželjno pamćenje ljudi, tj. pretvaranje u "žive robote" neka reagiraju priglupo-automatski i na vlastitu štetu.

Ž

Iskon Tudjica Prijevod Značenje i opis
Francuzko
žandarmerija (gendarmerie)
žandar (gendarme)
1. oružničtvo,*sigurba
2. oružnik
1. Vojna postrojba zadužena za obavljanje redarstvenih zadaća, a može obavljati i neke vojne zadaće, često služe i za humanitarne zadatke (npr. traganje i spašavanje);
starije čakav. *sigûrba
.
2. Osoba zaposlena u oružničtvu.
Francusko
žiri (jury, juré) porota, ocjenjivački
sud
, prosudbeno povjerenstvo
Tijelo stručnjaka ili izabranih osoba za ocjenjivanje i donošenje odluka prama utvrdjenim pravilima na izložbama, umjetničkim i športskim priredbama ter u sudstvu.
Njemačko
žnirati,-ranac
(schnieren)
zavezati,
vezica, pertla
Riječi njemačkog iskona, većinom kod štokavaca u srednjoj Hrvatskoj.
Gotsko
žveglani, -lati
(got. sveglon)
pijan, nalokan
pijančevati
Pijana (nalokana) osoba i njezino ponašanje: kajkav. = žveglani, žveglati od ranoga gotskog sveglon.

Poveznice