WikiFlora Jadrana

Izvor: Wikinfo na Hrvatskom jeziku
Skoči na: orijentacija, traži
HrvatGrb.png

WikiFlora Jadrana (nova elektonička dopunjena revizija Visianijeve "Flora Dalmatica" 1842-52): Za razliku od standardne Wikipedije, ovaj Wikinfo kao i neke druge alternativne wiki-enciklopedije, izim običnih wiki-članaka na općenite i popularne teme, objavljuju takodjer još i originalne književne tekstove, dokumentarne citate i specialne strukovne prikaze znanstvenih problema i novih otkrića. U okviru te širje suvremene usmjerbe, od Nove godine 2008 (unutar neovisne wiki-enciklopedije Wikislavia), otvoren je strukovni ekološko-botanički pod-projekt koji je potom prenesen i razradjen u Wikinfo pod medjunarodnim nazivom WikiFlora Adriatica odnosno "Wiki-Flora Jadrana". On dosad sadrži stotinjak vezanih strukovnih članaka, što je jedna od malobrojnih suvremenih wiki-flora na razini 21. stoljeća i prva takva na europskom jugoistoku, koja preko interneta treba obuhvatiti biljnu raznolikost i ekologiju, tj. najnoviji pregled i razradu vrsta, rodova i skupina, te vegetacije i fitocenoza duž istočnog Jadrana. Nakon R. Visianija iz 19. stoljeća, dosad još nema novije namjenske razrade istočnojadranske flore na monografskoj razini, a za morske alge je još manje podataka.

Taksonomski opseg treba biti kopnena i morska flora i vegetacija tj. morske makroalge (crvene, smedje i zelene), papratnjače, četinjače, dvosupnice i jednosupnice. Prostorni opseg obuhvaća istočni Jadran odnosno sve jadranske otoke, pa primorje od Istre do Boke Kotorske (izmedju Trsta i Budve) tj. do nutarnjega sjeveroistočnog ruba u pojasu bjelograba: približne predvidjene granice flornog obuhvata na sjeveru su primorski grebeni Ćićarije, Bitoraja, Velebita i Dinare, pa na istoku rječne doline Ugrovače, Bregave, Trebišnjice i Zete - odnosno jugozapadna primorska Hrvatska s otocima, Slovensko primorje, južna Hercegovina i jugozapadno Crnogorsko primorje, a prama zaledju većinom do sjeverne granice bjelograba. Predvidjeno je da se kao članci uglavnom uvrštavaju dokumentarni strukovni pregledi pripadnih primorskih i morskih rodova ili porodica, te sažete razrade flore i vegetacije pojedinih otoka, rječnih ušća, priobalnih brda, kao i etnobotanički pregledi sadjenih vrsta, uporabe primorske i morske vegetacije i domaćega biljnog nazivlja (čakavski fitonimi) uz Jadran i na otocima. To je poliglotski projekt i prihvaćeni jezici za uvrštene tekstove su: engleski, latinski, ter štokavština i čakavica. Raspodjela flornog gradiva po svescima je slijedeća:

 • Flora Adriatica, vol. 1: Dendroflora Adriatica (trees and shrubs of eastern Adriatic), vidi pobliže Dendroflora Jadrana.
 • Flora Adriatica, vol. 2: Zeljaste dvosupnice (herbaceous dicots - Magnoliatae)
 • Flora Adriatica, vol. 3: Liliopsida - jednosupnice (monocots of eastern Adriatic), vidi pobliže Jadranske monokotile.
 • Flora Adriatica, vol. 4: Sporophytae - 'trusnjače' (cryptogams of eastern Adriatic: Pteridophyta & Macroalgae incl. Chlorophyta, Phaeophyta and Rhodophyta), vidi pobliže Jadranske Sporophytae.

Niže slijedi prikaz glavnog dijela početnog portala "WikiFlora Adriatica":

WikiFlora Adriatica (izvod - digest)

— Welcome to WikiFlora Adriatica  —
Keywords: Adriatic, islands, coast, flora, phytocenoses, algae, ferns, conifers, dicots, monocots

 • Within the main coverage of the Croatian section of Wikinfo, some special scientific groups of major interest are includes, being in Wikipedias and elsewhere so far mostly overlooked and neglected. Therefore, beside the general encyclopedia in Croatian, this Wiki includes also a special thematic project (lacking elsewhere on internet) on so far neglected Dalmatian flora and vegetation at eastern Adriatic, nearly the least known one in comparison with other European countries, lacking a newer professional review and monograph since the pioneer insight of R.Visiani 1842-1852.

Croatian Wikinfo: project Wiki-Flora Adriatica

SUMMARY

Wiki-Flora Adriatica (new completed electronic revision of R.Visiani's Flora Dalmatica 1842-52): This is a new modern Wiki-type of the digitalized survey of a regional Flora for 21st century, and the first one on Internet for eastern Adriatic in southeastern Europe. Since the reputed Visiani's Flora dalmatica I - III (suppl. 1-3) in 19th century, so far lacked any updated and consistent botanical review on Adriatic islands & Croatian coasts (except western Adriatic coasts in Italy with some modern botanical surveys). This wiki-review intend to cover not only vascular flora, but also the marine algae of eastern Adriatic being even less known so far. The pioneer studies on eastern Adriatic flora, since R. Visiani and his contemporaries, during Austrian empire in 19th and early 20th century had been made by recognized European scientists. Then by including eastern Adriatic in Yugoslavia since World War 1, and especially in communist time after WW2, the regional scientists were selected chiefly by political corectness and hardly by professional competence. Thus in that times, nearly unique reliable domestic specialists with a consistent insight in the Mediterranean botany of eastern Adriatic were S. Horvatić, M. Bedalov, and J. Radić; others almost artificially extrapolated and grafted there per analogy the continental Mid-European flora in Dalmatian coast and Adriatic islands. Therefore in that Yugo-era, eastern Adriatic and its flora were treated almost by the inlanders, not familiar with Mediterranean vegetation and suggesting in shores and islands many northern inland plants really absent there. Thus regional Yugoslav publications on Adriatic vegetation need almost a serious scientific revision after the recognized international criteria, that would be applied also in this Flora Adriatica. The actual territorial covering with details includes all isles and mainland shores from Raša estuary to Boka Kotorska bay, and landwards to the northern limit of Carpinus orientalis woods; a supplementary general covering includes the coast between Isonzo estuary and Bunes river, and landwards to northern limit of Ostrya woods, and some largest comparisons include also Italy, Greece and Turkey. The detailed taxonomical covering includes all endemics and disjunctive relicts with subspecies and hybrids, and in general almost any native Mediterranean species in the mentioned areas, with more detailed insights on the woody flora. This botanical review will be presented in parallel by 3 ways: as a series of local surveys of flora and vegetation of individual Adriatic islands, peninsulas, estuaries, and of coastal mounts, and also another serial list of articles on regional major genera, or on the entire minor families; as well as the ethnobotanical correlations of vegetation and ethnoculture at eastern Adriatic with special surveys of local folk phytonyms in domestic Chakavian speaking. The official languages here will be English, Latin, and Chakavian. The related ADRZ-database was almost completed to 1995, including subsequent minor addenda; this project started on Internet from New year 2008, and it is connected and unified with the documentation in Herbarium Adriaticum, registered by its international acronym ADRZ.

Wiki-FLORA JADRANA

SAŽETAK: Ova nova "Wiki-Flora Jadrana" treba biti suvremeni digitalizirani pregled flore i vegetacije istočnog Jadrana na razini 21. stoljeća. Nakon poznate Visianijeve Flore Dalmacije (knj. I.- III. i dopune 1 - 3) iz 19. stoljeća, dosad zapravo nema nikakve novije ni suvisle strukovne razrade ukupne flore jadranskog otočja i hrvatskih obala (izim novijih pregleda zapadnojadranske obale u Italiji). Ovaj wiki-pregled treba pokriti ne samo kopnenu (vaskularnu) floru, nego takodjer još manje razradjenu floru i fitocenoze morskih alga istočnog Jadrana. Istodobno ili nakon Visianija su u Austrougarskoj istočnojadransku floru do 1. svj. rata proučavali vrhunski europski znanstvenici na svjetskoj razini. Potom nakon ulaska u balkansku Jugoslaviju i osobito nakon 2. svj. rata u jugokomunizmu, ovdašnji su 'naučnici' često birani po političkoj podobnosti (a manje po strukovnoj nadležnosti). Tada su zamalo jedini vjerodostojni poznavatelji sredozemne flore za istočni Jadran bili S. Horvatić, M. Bedalov i J. Radić, dok su ini kopneni obradjivači zbog nepoznavanja južne flore tu često po analogiji proširili uz more nepostojeće kontinentalno-srednjoeuropske svojte, pa su na obali i otocima predpostavili niz sjevernih kontinentalnih biljaka koje tu stvarno ne rastu. Zato jugoslavenski područni radovi o jadranskoj flori traže ozbiljnu znanstvenu reviziju po općim svjetskim kriterijima, što će biti primjenjeno i u ovoj ediciji Flora Adriatica. Prostorni opseg ove detaljne razrade obuhvaća sve otoke i kopnenu obalu od ušća Raše do Boke Kotorske i spram zaledja do sjeverne granice bjelograba, a širi opći pregled se pruža od ušća Soče do Bojane i u kopnenom zaledju do granice crnograba, dok se najšire opće poredbe još daju spram Italije, Grčke i Turske. Taksonomski opseg u detaljnoj obradi obuhvaća sve endeme i disjunktne relikte do podvrsta i hibrida, a opći pregled se odnosi i na ostale nazočne primorske vrste u samonikloj flori, s detaljnijim uvidima u dendrofloru. Ovaj botanički pregled se daje usporedno u tri niza: kao serija lokalnih razrada flore i vegetacije pojedinih jadranskih otoka, poluotoka, rječnih ušća i obalnih brda, ali i kao drugi niz jadranskih pregleda za veće rodove ili cijele manje porodice, ter kao etnobotanički medjuodnos vegetacije i etnokulture istočnog Jadrana s posebnim pregledima domaćih fitonima na domaćemu čakavskom dialektu. Databaza (ADRZ) za taj pregled je pripremljena i uglavnom dovršena do 1995, uz kasnije manje dopune, a ovaj je projekt na internetu započeo od Nove godine 2008, i najuže je povezan uz već prije postojeću databazu "Herbarium Adriaticum", službeno registriranu pod medjunarodnom kraticom ADRZ.

Covering of Wiki-Flora Adriatica

Contents of Wiki-Flora Adriatica (new Flora Dalmatica), from the database of Herbarium Adriaticum, ADRZ: Since the completing of related Croatian articles it is programmed to translate the essential original texts also in Latin and English, and then to edit this Flora Adriatica also as a new printed monograph.

Pregled sadržaja projekta WikiFlora Jadrana, izvodi iz databaze Herbarija ADRZ


Marine vegetation of shores and bottoms

Covering: flora and communities of seaweeds and seagrasses in shores and open bottoms of eastern Adriatic

 • Flora i fitocenoze alga i morskih trava na obalama i podmorju istočnog Jadrana.

Vegetation on islands and skerry-reefs

Included: terrestrial flora and communities of major islands, numerous islets and sherry-reefs of Adriatic

 • Kopnena vegetacija većih otoka, brojnih otočića i grebenskih školjeva na Jadranu

Vegetation of east-Adriatic peninsulas

Included: mediterranean flora and communities of eastern Adriatic peninsulas

 • Sredozemna vegetacija istočnojadranskih poluotoka: Istra, Ravni Kotari, Pelješac itd.

Estuarine and lagunar vegetation

Here belongs vascular flora and communities of river estuaries and swampy lagoons

 • Ovdje je obuhvaćena kopnena flora i vegetacija rječnih ušća i močvarnih laguna

Vegetation of coastal mounts

Included: upland flora and communities on xeric coastal mounts along eastern Adriatic

 • Visinska kseromontana flora i fitocenoze na primorskim brdima duž istočnog Jadrana

Adriatic towns: cultivated & naturalized flora

In this section the reports on urban botany in coastal and insular towns and gardens of eastern Adriatic is expectable

 • Ovdje se razradjuju gradska flora i biljna ekologija obalnih i otočnih naselja, parkova i vrtova istočnog Jadrana

Ethnobotany and phytonyms

This section includes the ethnobotanical correlations of vegetation and ethnoculture at eastern Adriatic, with special surveys of local folk phytonyms

 • Ovdje su obuhvaćeni etnobotanički medjuodnosi vegetacije i etnokulture istočnog Jadrana, s posebnim pregledima domaćih fitonima.


Algae marinae - seaweeds (krećyne)

Chlorophyta (zelenytje) Phaeophyta (markekreći) Rhodophyta (rozekreći)

Bryophyta - mosses (mašyni)

Hepaticae (zelene mićyne) - Musci (mahi) -

Pteridophyta - ferns (paprutyne)

Adiantaceae - Aspidiaceae - Aspleniaceae - Equisetaceae - Ophioglossaceae - Polypodiaceae - Pteridaceae - Selaginellaceae -

Gymnospermae-conifers (macarje)

Cupressaceae (kuparje) - Ephedraceae (vadyne) - Pinaceae (macarje) - Taxaceae (hvoje) -

Liliopsida - monocots (travyni)

Alismataceae - Amaryllidaceae - Araceae - Asparagaceae - Butomaceae - Cyperaceae - Dioscoreaceae - Iridaceae - Juncaceae - Juncaginaceae - Lemnaceae - Liliaceae - Najadaceae - Orchidaceae - Poaceae - Potamogetonaceae - Ruppiaceae - Zannichelliaceae - Zosteraceae

Magnoliopsida - dicots (ine bilyne)

Laurales - Aristolochiales - Nymphaeales - Ranunculales - Papaverales - Urticales - Fagales - Caryophyllales - Polygonales - Plumbaginales - Paeoniales - Malvales - Violales - Cucurbitales - Salicales - Capparales - Ericales - Primulales - Saxifragales - Rosales - Fabales - Myrtales - Cornales - Santalales - Celastrales - Euphorbiales - Rhamnales - Linales - Polygalales - Rutales - Sapindales - Geraniales - Apiales - Gentianales - Oleales - Solanales - Lamiales - Rubiales - Dipsacales - Polemoniales - Scrofulariales - Campanulales - Asterales -

Cultivated & naturalised exotics

Agavaceae - Aizoaceae - Araucariaceae - Arecaceae - Cactaceae - Casuarinaceae - Commelinaceae -Ebenaceae - Juglandaceae - Magnoliaceae - Passifloraceae - etc.

Članci iz WikiFlora Jadrana

Zvjezdica* = izvorni članak (nema Wikipedia) / Asterisk* = original article (not in Wikipedia):

Articles of WikiFlora Adriatica: Here are alphabetically listed the parallel botanical articles in Wikinfo, made for this project WikiFlora Adriatica from Herbarium Adriaticum (ADRZ):

External links / Vanjske sveze

Reference

Adapted and condensed study by above entitled author (A.Z. Lovric 1995) for sub-project WikiFlora Adriatica from the database of Herbarium Adriaticum (ADRZ): if quoted may be copied and distributed without changes.